Etikettarkiv: täby

Medborgarförslag – Mer demokrati för ett bättre samhälle

I den lokala politiken formas vårt samhälle på ett mycket tydligt och konkret sätt som påverkar kommuninvånarnas vardag. Besluten som tas kan bli synliga i både lyckanden och misslyckanden, men kommunpolitiken är tyvärr underskattad och blir lätt något som bara händer och sker lite skymundan. Många vanliga Täbybor som inte är partipolitiskt aktiva upplever att det är ett för stort avstånd till kommunpolitiken och de känner sig inte involverade. Ett enkelt sätt att öka och ta tillvara engagemanget i kommunpolitiken är genom medborgarförslag.

Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen, utan att själva vara med i ett parti. Det är viktigt att vi tar till vara de ofta goda idéer som många invånare har om hur Täby kan bli en bättre plats att leva hållbart, utveckla välfärden i vår kommun och för att vara en attraktiv kommun för arbets- och näringsliv.

Många kommuner i Sverige, däribland närliggande kommuner som tex Österåker, Stockholm, Nacka, Upplands Väsby, Sigtuna, Botkyrka, Sundbyberg m.fl. har i enlighet med en strävan att vitalisera och öppna upp processerna möjligheten till medborgarförslag.

Kommunallagen (2017:725) stödjer också medborgarförslag som demokratiskt verktyg. 8 kap.1 § ”Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket”

Bra med medborgarförslag är att det kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslagen får inte för att vara behandlingsbara vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller vara ett ärende som innebär myndighetsutövning mot en enskild person. De ska lämnas av en person, däremot har olika föreningar, samman-slutningar, råd och organisationer inte möjlighet att lämna medborgarförslag.

Det är nu dags att politiken och kommunfullmäktige ger Täbys invånare möjligheten till medborgarförslag!

Annonser

Bostäder för alla inte bara för vissa

I veckans Mitti Täby får vi lokala företrädare för de olika partierna berätta om våra respektive partiers syn på hyresrätter. Det blir då väldigt klart att för den täbybo som vill se ett Täby där unga kan flytta hemifrån, äldre till en mer lättskött lägenhet, där även den som haft mindre tur i livet kan bo i vår kommun och där den som arbetar inom Täbys omsorg och handel också kan bo i vårt Täby. För den finns det bara ett alternativ i när det gäller att lägga sin röst i höstens val: Socialdemokraterna.

Vi är det enda täbyparti som vill satsa på en kraftigt ökad andel hyresrätter i det nya som byggs. Minst 30 % säger vi. Det behövs i den snedsits om fördelningen av olika upplåtelseformer som Täby hamnat i genom decennier av moderaternas politik.

Vi välkomnar privata fastighetsägare till hyresrätter till Täby, men det som vi framförallt måste prioritera nu är att Täby åter får ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Endast så kan vi få en fungerande bostadsförsörjning där de bostäder som kommer till i ett expanderade Täby i mycket högre grad än idag möter de faktisk behoven som finns. Nu när vi bygger nytt har vi en gyllene chans att rätta till det som blivit fel i Täbys bostadspolitiken i Täby. Den chansen vill vi Socialdemokrater ta!

Nu är det dags för ett Täby med bostäder för alla!

Vill du själv jämföra vad de olika partierna säger om hyresrätter i Täby? Se: https://mitti.se/val/sager-politiker-hyresratter/?omrade=taby

Sista sucken för de långa korridorernas hus

Igår var jag förbi min gamla arbetsplats kommunhuset i Roslags Näsby. Det rivs nu och det är en märklig känsla att stå där och se rivningsskopan äta sig in i och smula sönder korridorer och rum där en vandrat, kånkat för stora pappersbuntar, jäktat, pratat viktigt och helt oviktigt, muttrat och skrattat. Snart  finns inte mitt gamla arbetsrum mer, eller är det redan söndersmulat? Inga oändliga kommunhuskorridorer blir kvar. Ett hus i rivning förlorar sina proportioner. Det blir något annat. I detta hus som snart inte finns mer finns minnen från möten, samtal och skrivande av texter.

Det var också i detta hus och i dess matsal som vi Socialdemokrater oftast hade våra medlemsmöten. I den matsalen har jag fått fina förtroenden av medlemmarna, först som ordförande och sedan som gruppledare. Någon flitig lunchgäst i matsalen det blev jag dock aldrig.

Nu har Täby kommun ett nytt fint kommunhus beläget vid det livliga Täby Centrum. Perfekt för en politiker som vill träffa på folk och hålla ett öra mot marken. I Roslags Näsby planeras och börjar snart byggas en ny stadsdel. Det ska bli spännande, för så är det,  allt förändras, ständigt. Ibland lite och ibland mycket.

Jag bläddrar bland gamla bilder på min mobil och unnar mig lite nostalgi med minnen som krokar i varandra. Men samtidigt undrar jag stilla hur det egentligen var tänkt med det nya kommunhuset? Vårt vackra nybyggda hus, men där vi redan från inflyttning kunde konstatera att alla anställda kommuntjänstemän inte får plats. Överförmyndarnämnden de fick aldrig rum, de hyrs in på annat håll. Likaså med projektgrupper. Andra likaså. Täby kommun expanderar, men sitter redan trångt. Med en växande befolkning med växande behov, som kommer kräva mer kommunal service – inte mindre. Ekvationen går inte ihop.

De långa korridorerna drar sina sista suckar. Vad gick fel i all den vackra arkitekturen?

 

Mälardalsrådet – det borde vara självklart – även för Täby!

Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Stockholms stad, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Värmdö kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun
Region Örebro län Örebro kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Karlskoga kommun
Region Uppsala, Enköpings kommun, Håbo kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Västerås stad

Så började jag mitt anförande i Täby kommunfullmäktige till försvar för Socialdemokraterna i Täbys motion om att det är dags nu att Täby kommun blir medlem i Mälardalsrådet. I Stockholm län är det endast tre kommuner som gör samma bedömning som Täby: moderatstyrda Danderyd och Lidingö. Bedömningen är att det är bättre att stå utanför det storregionala samverkansprojektet Mälardalsrådet. Det är en bedömning som Täby är hyfsat själv om.

Mälardalsrådet firar i år 25 år som organisation och arbetar för att göra Mälardalsregionen till en stark och attraktiv aktör såväl nationellt som internationellt. Här finns Sveriges tillväxtmotor och vi ser en alltmer sammanhållen region för boende, arbete, näringsliv och studier. En gemensam hållning i infrastrukturfrågor i vår del av landet är avgörande för att underhålla växtkraften och investeringsviljan.

Mälardalsrådets verksamhet syftar till att skapa storregionala mötesplatser mellan politik, akademi och näringsliv.

Fokusområden är:

• infrastruktur och transporter,
• kunskaps- och kompetensförsörjning,
• internationella jämförelser och lärande

Vi fick nu återigen beskedet att moderatledda Täby kommun inte vill tilldela resurser och engagemang till ett medlemskap i Mälardalsrådet. Täby känner sig nöjd med att stå utanför. Vi fick dessutom höra av fullmäktigeledamoten Irene Svenonius tillika finanslandstingsråd för Stockholms läns landsting att hållningen att inte gå med är helt rätt. Täby bör inte gå med som sista svansen i något som inte ger ”pang för pengarna”. Förvånade nog fick vi också höra att anledningen till att Svenonius inte driver ett utträde för Stockholms läns landstings del är dels ren artighet mot oppositionsledaren i landstinget och dels att landstinget inte har möjlighet att gå med i en annan organisation innan de bildat region.

Det är nästan alltid bra med ärlighet i att redovisa sina bevekelsegrunder. Men med den inställningen till en samverkansorganisation som moderaterna i Täby och Svenonius ärligt uppvisar så är det nog inte så konstigt att de gör bedömningen att det inte skulle eller ger tillräckligt tillbaka. Det räcker inte med att syftet är samverkan – de ingående i rådet måste vilja engagera sig och ha viljan till verklig samverkan. Uppenbart saknas den.

Det är bara att beklaga. Täby blir kvar i sin hörna utanför.

Välfärd – det handlar om människor och våra gemensamma medel

Den gångna veckan var en något kortare arbetsvecka men en intensiv sådan. Veckan rivstartade med kommunfullmäktige och nu var det dags att inviga den nya kommunfullmäktigesalen och även om inte all teknik var på plats var det skönt att äntligen vara på plats. Dagordningen var fullmatad med beslut dessvärre denna gång var det fler sådana än brukligt som inte var till vår socialdemokratiska belåtenhet. För visst är det bra att Täby nu åter tar emot nyanlända – men ett hotellboende som Täby park hotell kan vi socialdemokrater inte se som något annat än en akutlösning. Att bo så i två till tre år för en barnfamilj blir oerhört tärande och hindrar vanligt familjeliv och hållbara sociala relationer. Därför vill vi socialdemokrater nu se krafttag för att hitta andra boenden och kompletterande lösningar. Det handlar självklart om att vi måste planera och bygga socialt hållbart med permanenta bostäder med blandade upplåtelseformer och för andra grupper än välbeställda i Täby. Men – det handlar också om att vi bör fortsätta arbetet med att få fram tillfälliga lägenheter till barnfamiljer i form av modulbostäder, att kommunen bör anstränga sig ytterligare i kontakten med privata värdar och att göra det lätt för täbybor att hyra ut rum/del av bostad via kommunen. Vi måste använda hela verktygslådan när det gäller bostäder – både på kort och lång sikt.

Vi socialdemokrater reserverade oss mot det beslut som majoriteten tog att Täby kommun ska åta sig att bygga en skola åt den privata friskoleaktören Inspira-Fos. Kommunen har stora investeringar framför sig de kommande decennierna och att då ta på sig att bygga åt andra aktörer med de stora åtaganden som kommunen ändå har det är varken ekonomiskt hållbart eller en godtagbar inriktning för kommunen.

Stundtals gick debattvågorna höga i fullmäktigesalen, konstateras kan att det inte blev någon brukarombudsman eller någon delning av socialnämnden med en särkild äldreomsorgsnämnd. Synd då vi trots befolkningstillväxten har en åldrande befolkning och en brukarombudsman inom LSS skulle vara välbehövligt.

Var också i veckan gäst tillsammans med Camilla Jansson (S) KSO från Upplands Bro i ett panelsamtal på Sundal Collier som behandlande S syn på vinster i välfärden. Det var roligt med högt intresse och bra stuns i frågor och stundtals debatt om varför vi socialdemokrater inte kan låta saker vara som det är och kanske snarare skruva på systemen lite inom välfärden. Viktigt att komma ihåg i frågan om ordning och reda i välfärden och vinstjakten där – är att debatten hade inte funnits och varit så seglivad om det inte vore så att det inte fungerar bra som det är nu. Svenska folket har inte förtroende för den nuvarande ordningen, med rätt till ohejdat vinstuttag och lösa och olika regler med bristande insyn. Just därför kan nuvarande system inte kvarstå, det har bristande legitimitet. Vi behöver också en välfärd som styr mot jämlikhet för brukarna/medborgarna och som verkar mot segregation. Vill vi värna en offentligt finansierad välfärd måste det vara ett system med hög trovärdighet, som styr rätt och där våra gemensamma medel går till det de är avsatta för.

Jag tror att vi kan komma fram till en bra lösning där kommunerna får större möjlighet att ta sitt ansvar, insynen ökar och där privata såväl som ideella aktörer kan ha en plats om de accepterar att välfärden inte är en marknad som andra. Verksamheten, med dess samhällsnytta måste vara i fokus, inte vinst.

 

När det jagas överskott till varje pris – kommentarer till en årsredovisning

Täby kommun uppvisar i sitt ekonomiska resultat för 2016 ett överskott om 139 miljoner, vilket motsvarar 4% av skatteintäkterna. Det uppkomna överskottet kommer för 2016 nästan uteslutande från verksamheterna.

Mot bakgrund av kommunens överskott bör det påminnas om något av det som utspelades sig i kommunen under år 2016.

Det var under år 2016 som det kom upprepade larmrapporter om bristande kvalité i förskolan. Föräldrar larmade om stora barngrupper, otrygga barn och hög personalomsättning. Även personalen larmade om att de var på bristningsgränsen. Täby kommun hade även 2016 fortsatta problem med att rekrytera och behålla behöriga lärare på alla nivåer inom skolan. Lärarförbundets kommunranking visade att Täby kommun låg på plats 261 av 290 när det gällde lärartäthet och plats 246 av 290 när det gäller behöriga lärare (baserat på officiell statistik från Skolverket). Visst borde Täbys kommuns förskolor och skolor kunna bättre än så?

Det har nu också visat sig att allt fler täbybor väljer bort insatser från hemtjänst trots att de beviljats den. Det är ett alarmerande underbetyg till den alltigenom privatiserade hemtjänsten. Ytterligare när det gäller omsorgen om våra äldre så saknade kommunen även 2016 korttidsplatser för äldre i Täby. När det gäller LSS så kommer alltfler rapporter från föräldrar till funktionsnedsatta barn att deras barn blir av med tidigare beviljade kortis då kommunen styr över dem på personlig assistans. Det är ett välkänt sätt som det går att spara pengar för kommuner inom LSS. Men varför driver kommunen detta besparingssätt inom LSS när socialtjänsten går med så stora överskott? Kostnader som skärs på våra mest behövande medborgares bekostnad. Varken liberaler eller moderater vill svara på den frågan.

Vid genomläsning av årsredovisningen för 2016 är det just socialnämnden som på ett betänkligt vis står ut med sitt överskott om 66.7 mnkr eller annorlunda uttryckt 6% av budgeterade medel.

Ett överskott nämnden har samtidigt som det vid årsskiftet var 14 barnfamiljer i Täby med sammanlagt 42 barn under 18 år som varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande. Det är inte acceptabelt och det skickar orossignaler kring hur verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde sköts och hur kommunen månar om de invånare som behöver kommunen mest.

Samtidigt uppstår som en följd av detta frågor:
Varför misslyckas man återigen med att prognosticera vad nämndernas verksamhet rimligen borde ha för kostnadsram? Och är det beräkningarna som slår fel? Eller är det behovsbedömningarna som ändras och avviker från vad politiken beslutat? I så fall varför? På dessa frågor vi socialdemokrater inga svar.

Det kan konstateras att täbyborna inte har fått den välfärd de borde kunnat få i enlighet med avsatta medel och mål. Det uppkomna överskottet i verksamheterna visar på att vi kunde haft ett annat Täby 2016. Med en attraktiv barnomsorg och hemtjänst. En skola som förmår att i högre utsträckning rekrytera behöriga lärare. Mindre grupper/klasser i förskola och skola. Korttidsplatser inom kommunen till de grupper som har behov och så önskar. Och vi borde självklart vara en kommun där barnfamiljer inte hänvisas till boende på vandrarhem.

Slutligen, inte heller 2016 har Täby kommun under alliansstyret hållit den förväntade och budgeterade takten i sina investeringar. 35% av investeringsbudgeten kom till användning. Så har det sett under en följd av år nu.
I kommunen pågår flera stora projekt, såväl planering och byggande av nya områden som enstaka projekt. Och fler projekt står på kö. Det duger inte att år efter år skylla på staten, byggregler och allt annat än eget ansvar.

Täby har nyligen i Sverigeförhandlingen fått det glädjande beskedet om förlängning av Roslagsbanan in till city – i utbyte ska det byggas drygt 16000 bostäder i de centrala delarna av Täby. Det förpliktigar! Nu måste investeringsbudgeten börja jobba och bli verklighet om bostadsbyggandet och utvecklingen av Täby till regionkärna inte ska stanna vid ett luftslott.

Om än ett till ytan putsat luftslott med stora överskott.

Rörigt värre – eller det där med sanningen

De senaste två veckorna har det varit rörigt värre i Täbypolitiken. Det började med att medborgare och press fick veta att nu tar Täby kommun över Täby park asylboende från Migrationsverket. Det ska ske i maj. Sedan fick vi veta av den lokala moderata utspelsmaskinen att nu börjar Täby ta emot nyanlända igen för nu kan de bo på Täby Park under sin etableringstid. Sen kom nästa utspel att nu bir det inga modulboenden i kommunen. Efter det kom att ännu ett utspel som nu var att moderaterna nu ”vunnit” sin kamp mot staten och sin kamp mot modulbostäder.
Slutligen kom då svaret från Migrationsverket att förhandlingar pågår med Täby kommun men i nuläget har de fortfarande behov av platserna på Täby Park för nyanlända.
Och sedan blev det tyst.
Det hela är anmärkningsvärt på flera sätt och vis. Först måste påpekas att täbymoderaterna har hela tiden varit motståndare till att först Täby Park blev ett akutboende och sedan ett asylboende. Detta trots att alla de farhågor som initialt basunerades ut kom på skam. Det gick bra. Barnen började i Täbys olika skolor och våra barn fick lekkamrater från andra delar av världen och som bar på andra erfarenheter än dem själva. Många täbybor har ställt upp för att välkomna både nyanlända och de på asylboendet. Men Täby Park är en hotellbyggnad och kan och bör inte vara ett långsiktigt boende.
Men hur var det nu?
Jo, under 2016 har Gripestam varit ute ett flertal gånger i både lokal och nationell debatt och i hårda ordalag beskyllt staten och Länsstyrelsen för att hindra Täby kommun från att ta emot sin andel av det solidariska flyktingmottagandet. Det har sagts att Länsstyrelsen stoppar modulboenden som Täby kommun vill bygga. Samtidigt har inte ett enda bygglov sökts för modulbostäder. Det var inte heller förrän i december 2016 som kommunstyrelsen beslutade påbörja upphandling av tillfälliga bostäder. Så trots att överenskommelsen om solidariskt mottagande slöts i oktober 2015, så gjorde sig inte styret i Täby någon brådska. Så vad är det Länsstyrelsen och staten har stoppat? Svaret är att Täbys moderatledda styre har stoppat sig själv och sedan används frågan för olika icke underbyggda yvigt formulerade utspel.
Frågan som infinner sig är vilket förhållande den lokala moderata ledningen har till sanningen? Är allt bara ett spel för dem, är verkligheten och sanningen betydelselös? Och är de medvetna om att de brickor de använder i spelet är dels täbybornas förtroende för politiken och samhällets förmåga som sådan och dels de nyanlända och asylsökande som bor i kommunen?
Det är skamligt av moderaterna att använda mottagandet av flyktingar  i vår kommun på det vis som görs till att skapa polarisering, otrygghet om vad som gäller och att piska upp stämningar!
Nu är det tyst igen. Till nästa utspel med sant eller osant innehåll.
Sådant oansvarigt agerande är inte vad Täby behöver. Täby behöver ett värdigt och humanistiskt styre och inte ett utspelsmaskineri.