Socialdemokraterna satsar på Täbys barn och unga

Den 23 november är det dags: Socialdemokraterna i Täby lägger fram till kommunfullmäktige sitt förslag till verksamhetsplan 2016:
”Ett bättre Täby för alla”
Vi socialdemokrater vill att vår kommun ska utvecklas till en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar kommun. I Täby ska människor med skilda bakgrund och yrken kunna bo, arbeta och leva. Täby ska kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet.
Våra barn och unga är framtiden – därför satsar Socialdemokraterna i Täby extra på kommunens yngsta invånare. Så får vi ett bättre Täby!
I vårt förslag riktar vi 25 miljoner direkt till Täbys allra ýngsta invånare, förskolebarnen. Med en enhetlig nivå på förskolepengen får förskolorna stärkta ekonomiska resurser och en mer förutsägbar ekonomi – det gynnar barnen och den pedagogiska verksamhetens kvalité. Andra satsningar vi socialdemokrater prioriterar är en halverad musik- och kulturskoleavgift, fältassistenter och söndagsöppet på huvudbiblioteket. Kultur skall vara tillgängligt för alla.
För oss socialdemokrater är våra barn och unga framtiden. De är en investering, inte en kostnad. Därför väljer vi att investera 20 öre i ökat skatteuttag i ett hållbart Täby. Där större delen går direkt till våra barn och unga. Det är de värda,
Vill du läsa vårt förslag i sin helhet?
Här: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Mall36/nyheter/Socialdemokraternas-forslag-till-verksamhetsplan-2016-Ett-battre-Taby-for-alla-/

Annonser

Nu ska de sista kommunala hyresrätterna i Täby rivas

Sista bostadshuset med kommunaal hyresrätter i Täby
Sista huset med kommunala hyresrätter i Täby

Nu är det beslutat. Täbymoderaterna med sina allianskollegor beslutade tidigare i veckan att hyresfastigheten Blåklinten i Täby ska rivas. Det här är inte vilket hus som helst i Täby. Det är det sista huset med kommunala hyresrätter som finns i kommunen. De som tidigare fanns i kommunala bostadsbolaget Täbyhus såldes till privata intressenter och många av dem omvandlades sedan till bostadsrätter. Men ett hus, med alldeles utmärkt läge i Roslags Näsby, med kommunala hyresrätter blev kvar.

Här finns det som ofta hävdas att vi i Täby inte har, nämligen hyresrätter som kommunen själv förfogar över. Att en kommun själv förfogar över delar av sitt bostadsbestånd anses allmänt vara en nyckelfaktor för att både kunna lösa kommunens egna sociala bostadsförsörjningsansvar, men även för att kunna erbjuda asylbeviljade flyktingar ett boende i kommunen. Det sistnämnda – att erbjuda ett långsiktigt boende och integration av flyktingar i Täby, det har det länge varit dåligt ställt med i Täby. Vi har år efter år sett oerhört låga siffror i anvisade och egna bosatta. Hittills i år har Täby tagit emot 56 anvisade flyktingar. Täby kommun har under moderaternas ledning inte tagit sitt solidariska ansvar i Stockholmsregionen för att ge asylbeviljade människor en god start.

Kommunstyrelsen ordförande moderaten Leif Gripestam har gång på gång under åren i media försvarat Täbys låga flyktingmottagande. Det ska inte handla om bristande vilja menar han, det handlar om brist på bostäder. Täby kommun har inga egna bostäder att dela ut heter det. Det är sant, endast några få har funnits – det är effekten av drygt 30 års moderatlett styre. Inte planeras det för några nya kommunala hyresrätter heller. Men nu har dessutom moderaterna med sina allianskollegor beslutat att riva det enda kommunala hyreshuset i kommunen.

Som vanligt får det konstateras att politisk vilja visar sig inte i vad som sägs – utan vad som görs.

Täby – frizon för oseriösa skolföretag?

Så har då de senaste dagarna, lugna Täby återigen skakats om. En av gymnasieskolorna i kommunen som det tidigare larmats om är nu på tapeten. Det handlar om Energigymnasiet, en skola som det länge gått rykten om här i kommunen och som Skolinspektionen uppmärksammat tidigare. Nu vidtas den mycket ovanliga och drastiska åtgärden omedelbar stängning. Eleverna uppmanas söka sig till andra skolor och deras hemkommuner att bereda plats för dem. Bristerna är mycket allvarliga och Skolinspektionen konstaterar att på Energigymnasiet drivs inte skolverksamhet enligt lagens mening. Dessutom pekar rapporter på att droger och påverkade elever är vanligt förekommande på skolan.

Men det är tyvärr inte första gången det är skandal i skol-Täby. För drygt ett år sedan kunde hela Sverige läsa om Kristinaskolan i Täby. Det var en liten fristående skola som vände sig till grundskoleelever med särskilda behov inom autismspektrum. Skolan fick upprepade gånger kritik och desperata föräldrar vände sig till media. Utbildad personal, skolmaterial och ibland även mat form av specialkost saknades till barnen. Men ingenting hände och Täby kommun var även måttligt intresserad av att rota i saken. Så länge någon väljer skolan är den tillräckligt bra ramsade de moderata politikerna. Det som inte lyftes eller komplicerades var att alla inte har lika stora möjligheter att välja skola, en del får ibland vara nöjda med att det finns en skola för deras barn över huvudtaget. Oavsett kvalité. Historien med Kristinaskolan avslutades med att ägarnas plockade ut drygt 8 miljoner i vinst och sålde skolan vidare.

Den fundersamme börjar nu undra: varför är det den välbeställda kommunen Täby som dyker upp ännu en gång i dessa allt annat än smickrande skolsammanhang? Men Täby är inte en vanlig kommun när det gäller skolan, utan tvärtom pågår här ideologiska experiment, med bland annat skolan. Den politiska borgerliga majoriteten har som explicit politik när det gäller ansökningar om skoletableringar från skolföretag hållningen att alltid säga ja. Ingen kommunal prövning görs av varken företagets seriositet eller behovet av ytterligare en fristående skola. Istället drivs just politiken att kan du som skolföretag locka elever så är lägger vi oss inte i – välkommen till Täby! Den här ansvarlösa hållningen följs sedan upp med att kommunen har en mycket lång historik av att se ytterst lättsamt på sin insynsrätt i skolorna. Kommunen tycks tänka att det vi inte vet det far vi ej illa av. Och om vi ingenting vet så kan vi rimligtvis inte ingripa eller agera på något vis. Den kloke lägger ihop ett och ett. Nej, det är inte en slump att återigen är det i Täby en skandalskola uppdagas. Det är en konsekvens av den borgerliga koalitionens frizon för friskolor som de etablerat i kommunen.

Elevernas rätt till en god skola väger tyvärr lätt i moderatledda Täby.

Täby park hotell flyktingmottagandets skilda världar

Ikväll har vi kommunfullmäktige på Täby park Hotell här i Täby. Det hotell som nu nästan blivit rikskänt, då de har slutit ett avtal med Migrationsverket och nu blivit ett transitboende för flyktingar. I föregående vecka anlände de första flyktingarna. Det är bara att välkomna att Täby på det här sättet kan erbjuda en viloplats i väntan på vidare placering för människor på flykt och i behov av fristad. Så är det nu också många Täbybor som skyndar till nu med att erbjuda sin hjälp för att de skall känna sig välkomna. Täbyborna ställer upp; de skänker kläder, leksaker och sin tid. De anmäler sitt intresse för att bli familjehem och att ställa upp som gode män.

Täby har tyvärr under många år gjort sig känd för att ha ett mycket lågt flyktingmottagande och självklart bör och kan vi göra mer. Och just i kväll skall vi i fullmäktige ta ställning till den remiss som Arbetsmarknadsdepartementet sänt ut. ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” – För i dessa tider med den största flyktingvågen sedan andra världskriget måste alla hjälpa till. Precis som alla länder i EU måste öppna sig för flyktingmottagande så måste nu också alla kommuner i Sverige vara med och ta ett gemensamt solidariskt ansvar för de som flyr. Nu duger det inte längre att vissa inte tar sin beskärda del av ansvaret. Alla kommuner behövs för att vi skall klara av ett gott mottagnade med en god integration. Mot bakgrund av detta känns det mycket tråkigt att som socialdemokrat läsa det förslag till beslut som den moderatledda Täbyalliansen vill klubba ikväll. Återigen ser de hinder för ökat mottagande och skäl till varför välmående Täby ej skall bidra solidariskt. Det hänvisas bland annat till bostadsförsörjningsproblematik. Men, det är politikerna i Täby som har ansvaret för att planera kommunen och även för att hitta lösningar i prövande tider. Här har moderaternas underlåtenhet under decennier varit stor och detta borde i sig snarare vara en anledning att nu lägga om politiken med kraft och öppna upp Täby och bygga bostäder för alla och göra rum för de flyktinghar som behöver det!

Jag önskar att vi politiker ikväll kan enas om att ta vara på det engagemang som Täbyborna visar i sin solidaritet med flyktingarna och inte låter Täby park Hotell ikväll vara en skådeplats för flyktingmottagandets skilda världar.

Nej, jag tror inte vi har så många rasister i vårt land

Det är märkliga tider nu. Vi har ett rasistiskt parti i vår riksdag som enligt opinionsmätningar alltfler svenskar säger sig sympatisera med. Det sägs från olika håll att det beror på att det kommer och kanske kommer att komma än mer flyktingar till vårt land.
Jag tycker att det är så svårt att få ihop. Om vissa saker i vår omvärld verkar vi trots allt vara väldigt överens. I stort sett alla politiker, ”tyckare” och vanligt folk tycker att det är en humanitär katastrof i Syrien och att IS är hänsynslösa terrorister som begår nästintill outtalbara övergrepp på barn, kvinnor och alla de får tag på. Det innebär att samtidigt kan då en avsevärd andel av dessa som säger sig stödja SD hålla med om att det är fruktansvärt hur människor dödas, lemlästas, våldtas, städer och byar läggs i förödelse tydligen tycka att: ”Nej, stanna där – Kom inte hit!”

Människor och familjer flyr för sina liv. Det är helt förståeligt, det är vi överens om. Det skulle vi alla göra i en liknande situation, det är vi nog alla också överens om. Så vad är det vi inte kan enas om? Det är fasansfullt i Syrien. Det är rätt att vilja rädda sitt liv. Vi tycker inte att människor skall utsättas och dödas av IS. Då finns bara ett alternativ – att så länge detta fruktansvärda pågår så måste vi att hjälpa dem som flyr. Att räcka ut handen och ge skydd, det borde vi alla komma fram till. För som människa finns inte något annat alternativ.
Enligt en undersökning av Novus ökar SD med 2,1 procentenheter till 18,6 procent. Kan det verkligen bero på att det kommer människor till vårt land som flyr för sina liv? Nej, säger jag, det kan knappast vara det efter som vi är överens om att de bör fly och vi bör hjälpa dem att rädda sig undan IS.
Det finns egentligen bara ett rimligt sätt att tolka de politiska tongångar som hörs från högerkanten. Det vi ser är att det finns många människor i Sverige som är rädda och oroliga. Inte för andra människor som kommer hit, utan de är rädda för att det samhälle som under den moderatledda Alliansregeringens tid drevs allt längre itu skall drivas ännu längre isär. De är oroliga för att nu skall de som redan drabbats av en ökande segregation, sämre pensioner, som kastas ut ur sjukförsäkring och inte hittar bostäder åt sina vuxna barn – nu skall ännu mer tas ifrån dem och ges till några andra. Den här gången inte de som redan är trygg medelklass och har sitt på det torra, utan till några okända.
Nästan ingen människa accepterar att gång på gång sparkas allt längre ned utan att tillslut reagera med vrede. Det är den vreden och vanmakten vi nu ser i opinionsmätningarna.
Ofta kan vi se att just i de delar av landet där arbetslösheten är hög, tilltron till politiken låg och där framtidstron hackar kring de egna och närståendes möjligheter att få ett gott liv, där rycker det rasistiska tongångarna fram och med dem SD:s siffror. Lösningen är således inte att avstå från den självklara mänskliga handlingen att hjälpa dem som flyr från skräckväldet i Syrien. Utan lösningen är att vi återupprättar ett Sverige där alla hör till och har möjlighet till jobb, utbildning och skola som håller god kvalité.  Där unga kan flytta hemifrån till egen bostad även om de inte har föräldrar med pengar på banken. Ett Sverige där den som åldras kan göra det med livkvalité och trygg i att omsorg och god sjukvård finns för alla. Endast så, genom ett erkänna att det främst är orons toner och inte rasismen toner vi hör i vårt land kan vi mota SD.
Just därför ser jag som socialdemokrat fram emot att vår Socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson snart lägger fram regeringens budgetproposition. Jag ser framemot att vi kommer få se en budget för ett Sverige som är tryggt och håller ihop, som räcker ut sin hand till den som behöver hjälp och för ett Sverige som tror på sina medborgare och inte minst – som tror på framtiden.

Den som vill – den kan. Bygg hyresrätter i Täby

Det är allmänt vedertaget att den som inte vill någonting ofta har mycket svårt att finna lösningar på hur det skulle kunna gå till. Ett exempel på det ovannämnda är moderatledda kommuners svårighet med att förstå hur det skulle kunna gå till att bygga nya hyresrätter som har rimliga hyresnivåer. Eftersom det anses omöjligt dras slutsatsen att eftersom alla hyresrätter blir så dyra så är det lika bra vi inga bygger alls. Det går helt enkelt inte.
Det här är en inställning som vi Socialdemokrater i Täby länge har beklagat. Det är därför mycket upplyftande att se det goda exemplet från Stockholms stad och det socialdemokratiskt ledda styret där. Härom dagen tillkännagav de att de avser att inom de närmsta 5 åren bygga 5000 nya hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med. De vill kalla projektet för Stockholmshus. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/stortsatsning-pa-billiga-hyresratter Och åter kan vi konstatera att den som vill, den kan finna på råd. Det känns också tillfredsställande att konstatera att även folkpartiet i Stockholm anser att nya hyresrätter med rimliga hyresnivåer är något att sträva efter.
Vi Socialdemokrater i Täby anser att det här vore något även för Täby kommun, att nu när Täby byggs ut så kraftigt så bör vi passa på: i Täby bör vi bygga Täbyhus – nya hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. Går det i Stockholm, då går det här med.
Förresten, Täbyhus låter det bekant? Ja i vår kommun fanns det förut just Täbyhus. Tyvärr såldes de vidare av moderaterna till privat hyresvärd, som sålde vidare och som i sin tur uppmuntrade till ombildning.
Således: det är dag för Nya Täbyhus. Det går om vi vill, låt Stockholm visa vägen.

Bostad i Täby – detsamma som ett allt större banklån

Dagens Industri publicerade häromdagen en artikel angående hushållens allt större bolånebörda. Med statistik baserad på SBAB:s bolånestock som bolåneinstitutet har tagit fram på uppdrag av Di visar de hur lånefesten blir alltmer uppskruvad. http://www.di.se/artiklar/2015/8/13/kommunen-med-hogst-snittlan/

Inte särskilt förvånande dominerar kommunerna i vår region toppen – nio av tio av kommuner med den högsta snittbelåningen per objekt ligger i Stockholms län. Täby kommun kommer i skuldligan på en plats nummer 8 i landet, med en genomsnittlig belåning på 1654815 kr per bostadsobjekt. Prisuppgången har också de senaste åren varit snabb. Rent generellt drivs bostadspriserna i Storstockholm av den skriande bostadbristen. I Täby har vi en bostadsbrist som driver våra unga ut ur kommunen och dessutom en mycket liten och i avtagande tillgång till  den boendeform som inte kräver belåning: hyresrätten. Detta efter att de kommunala hyresrätter som fanns i kommunen såldes till Akelius och de i spåren av detta många omvandlingarna till bostadsrätter. Sammantaget gör det att det är näst intill omöjligt att bosätta sig i kommunen utan att belåna sig eller ha ett avsevärt kapital. De ekonomiska barriärerna runt kommunen förstärks, unga och lågavlönande göre sig icke besvär. Det är inte rimligt att ett saftigt banklån snart är den enda vägen till en bostad i vår fina kommun. Nu med den utbyggnad som sker i Täby bör vi ta alla chanser till att rätta till den snedsits vi som kommun har hamnat i.

Bygg kommunala hyresrätter, det är möjligt, det är efterfrågat. Det behövs. Nu.