Sommarjobb – visst är Täbys unga värda det

Idag var det för en hel del vuxna yrkesarbetande första dagen på jobbet efter sommarledigheten. Skolorna för våra unga startar dock för de flesta om två veckor. Nog är det skönt med ledighet tänker många av oss, men många tonåringar har denna sommar mest haft en önskan: att få jobba. Sommarjobbet är många ungdomars efterlängtade första kontakt med arbetsmarknaden. Att ha ett jobb, passa tider, smälta in på en arbetsplats och känslan av att få sin första lön.

Det är väl känt att ungdomars tidiga kontakter med arbetsmarknaden har betydelse för hur det går för dem senare i livet. Samtidigt vet vi att arbetslösheten idag är betydligt högre bland unga är än genomsnittet hos befolkningen. Möjligheten till och erfarenheten av ett sommarjobb är därför en viktig inkörsport, både vad gäller erfarenhet av att jobba, men också kunskap kring facket och arbetsvillkor. Just därför gör många av landets kommuner, såsom tex Sigtuna och Stockholm, lyckosamma satsningar på att erbjuda ungdomar i gymnasieåldern kommunala sommarjobb. Det är inte en utgiftspost, det bör istället ses som en investering i ungas självförtroende och tillit till att de hör till och är en självklar resurs att räkna med på arbetsmarknaden. En investering i framtiden.

Mot den den här bakgrunden är det sorgligt att inse att ännu en sommar passerade utan att Täby kommun erbjöd varken kommunala sommarjobb eller feriepraktik till kommunens unga. Med den höga ungdomsarbetslöshet som bitit sig fast sedan ett flertal år är det mest de ungdomar som redan har privata kontakter och resurser som sommarjobbar. Tyvärr ser det moderatledda styret i Täby inte det som ett problem.

Vi socialdemokrater anser dock att självklart borde Täbys unga vara värda sommarjobb på samma sätt som t.e.x. deras klasskamrater från Vallentuna är.

Visst är de värda det.

Annonser

PRIDE – festligt idag, men viktigast i vardagen

11751751_883249485083455_421232071317182589_n

Idag går Prideparaden genom Stockholms gator, med stolthet och festglädje beräknas ca 40000 gå, dansa och sjunga sig genom staden och uppemot 400000 deltar som åskådare. Paraden är ett tillfälle för alla att visa att de sluter upp bakom att HBTQ-personer ska kunna leva på lika villkor i vårt samhälle med rätt att leva tryggt i sin identitet med samma rättigheter och självklar tillträde till samhällets alla delar.

För mig som socialdemokrat är det en självklarhet med alla människors lika värde och lika villkor, rättigheter och möjligheter oavsett identitet och bakgrund. En sådan här dag så är det lätt att tro att så redan är fallet för HBTQ-personer, men mycket återstår att göra. RFSL har själva belyst tillståndet i landets kommuner genom att 2014 genomföra och publicera en undersökning kring hur landets kommuner ligger till med sitt arbete med tillgänglighet, medvetenhet och rättigheter i ett HBTQ-perspektiv i kommunerna. Det visade sig att rent generellt är det lättare att leva i storstadsområden och stora kommuner. Täby kommun placerade sig på plats 51 i RFSLs kommunrankning. Givetvis kan vi inte nöja oss med detta. Täby kommun kan och bör göra mer för att inkludera HBTQ-perspektivet i sin kommunala och styrande verksamhet. Vi socialdemokrater i Täby har föreslagit att kommunen börjar med att ta fram en handlingsplan för HBTQ-frågor inom Täby kommun. Med en bättre kunskap i kommunens verksamhet och bland de egna anställda i verksamheten får vi en god utgångspunkt för att arbeta vidare för ett Täby där alla hör till och HBTQ-personers behov synliggörs och blir till en självklar del i verksamheten och i människors vardag.

Inte bara regn

Det regnar den här sommaren, inte lite utan mycket och mest hela tiden. Sommaren som kom av sig rymmer dock ändå tid för vila och för att ladda batterierna. Själv ser jag med stor förväntan och arbetslusta fram emot hösten och de för mig stundande nya arbetsuppgifterna. Den 2 juni valdes jag av medlemmarna i Socialdemokraterna i Täby till att i höst efterträda Conny Fogelström som oppositionsråd för S i Täby. Det känns stort och jag känner mig både stolt och ödmjuk för det uppdrag att leda vår socialdemokratiska politik här i Täby som givits mig. Så låt det det regna, så låt hösten komma.

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Mall36/nyheter/Annica-Gryhed-vald-till-nytt-oppositionsrad-i-Taby/

IMG_0782

Välkomna!

Här tänker jag skriva om mina tankar i smått och stort om livet, värderingar och politiken. Helt enkelt om det som är viktigt och kanske någon gång om något inte fullt lika viktigt – men som ändå fångar min blick och tanke. Vem är då jag? Jag är en mamma, lärare och politiskt aktiv socialdemokrat hemmahörande i Täby, norr om Stockholm. Jag brinner för alla människors lika rätt och möjlighet. Tillsammans är vi alltid bättre och starkare än var för sig!