Kategoriarkiv: täby

Medborgarförslag – Mer demokrati för ett bättre samhälle

I den lokala politiken formas vårt samhälle på ett mycket tydligt och konkret sätt som påverkar kommuninvånarnas vardag. Besluten som tas kan bli synliga i både lyckanden och misslyckanden, men kommunpolitiken är tyvärr underskattad och blir lätt något som bara händer och sker lite skymundan. Många vanliga Täbybor som inte är partipolitiskt aktiva upplever att det är ett för stort avstånd till kommunpolitiken och de känner sig inte involverade. Ett enkelt sätt att öka och ta tillvara engagemanget i kommunpolitiken är genom medborgarförslag.

Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen, utan att själva vara med i ett parti. Det är viktigt att vi tar till vara de ofta goda idéer som många invånare har om hur Täby kan bli en bättre plats att leva hållbart, utveckla välfärden i vår kommun och för att vara en attraktiv kommun för arbets- och näringsliv.

Många kommuner i Sverige, däribland närliggande kommuner som tex Österåker, Stockholm, Nacka, Upplands Väsby, Sigtuna, Botkyrka, Sundbyberg m.fl. har i enlighet med en strävan att vitalisera och öppna upp processerna möjligheten till medborgarförslag.

Kommunallagen (2017:725) stödjer också medborgarförslag som demokratiskt verktyg. 8 kap.1 § ”Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket”

Bra med medborgarförslag är att det kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslagen får inte för att vara behandlingsbara vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller vara ett ärende som innebär myndighetsutövning mot en enskild person. De ska lämnas av en person, däremot har olika föreningar, samman-slutningar, råd och organisationer inte möjlighet att lämna medborgarförslag.

Det är nu dags att politiken och kommunfullmäktige ger Täbys invånare möjligheten till medborgarförslag!

Annonser

Kan aldrig vara acceptabelt att välja bort vissa invånare

Täbys kommunrevision har tillsammans med KPMG granskat Täby kommuns integrationsarbete med nyanlända i rapporten: ”Granskning av kommunens arbete med integration av nyanlända” (juni 2018)

I rapporten framförs påpekanden om brister i kommunens verksamhet med integration av nyanlända. Det är en läsvärd rapport och jag instämmer till fullo med revisionsrapporten påpekande att mottagandet av nyanlända på K30  inte är ändamålsenligt ur integrationssynpunkt. Att samla alla nyanlända på i stort sett ett ställe är inte att verka för en god integration med oss övriga täbybor, det är istället segregation. Vi talar här inte heller om någon tillfällig nödlösning utan den lösning som det planerats för och som enlig moderaterna ska gälla. Det duger inte!

I rapporten konstaterar också revisionen att K30 (f.d. Täby Park hotel, så benämnt i folkmun) inte är att i praktiken betrakta som ett fullvärdigt boende. Här finns bland annat inte möjlighet att laga mat och äta i sin bostad med sin familj. Vanligt familjeliv blir omöjligt för dem som bor här. Ett boende som ska vara under hela etableringstiden om 2 år. Därefter finns som understryks i rapporten inget planerat för dem.

Täby kommun har inget allmännyttigt bostadsbolag och saknar dessutom en långsiktig strategi för att möta bostadsbehovet av nyanlända och för att följa lagstiftningens krav. Det är intressant att nu har även kommunens egen revison dömt ut moderaternas bostadspolitik i Täby.

Det duger inte och kan aldrig vara acceptabelt att välja bort vissa invånare. Kommunen har ansvar för alla sin kommuninvånare. I dagens moderatstyrda Täby får inte de nyanlända plats och inget görs för att bereda dem bostäder i kommunen. Inte heller unga vuxna utan tjock plånbok planeras det för eller för den delen mindre resursstarka hushåll. Nu tvingas allt fler grupper ut ur kommunen.

För att motverka den reservatsbildning i Täby som moderaterna vill uppnå, där andra kommuner få betala för och bygga bostäder till delar av Täbys kommuninvånare som inte är stadda vid kassa så måste vi bygga fler bostäder som är nåbara för fler. Det behövs en långsiktig och ansvarstagande planering. Fler hyresrätter och återupprättandet av ett allmännyttigt bostadsbolag i Täby.

Nuvarande situation är ett kapitalt misslyckande. Men vad krävs för att moderaterna och deras allianskollegor ska börja vilja ta ansvar för även de kommuninvånare som inte är ekonomiskt resursstarka? Tystnaden är talande.

 

 

Socialdemokraterna lovar sommarjobb till Täbys unga!

Valrörelsen är i full gång och det är dags att Täbyborna får veta vilken skillnad det skulle kunna vara i vår kommun om Socialdemokraterna fick inflytande. En av de saker som vi kämpar för sedan flera år är att Täby ska rycka upp sig och erbjuda sina ungdomar sommarjobb. I veckans Täbynyheter skriver jag om vårt S-löfte att alla mellan 15 till 18 år som önskar sommarjobb och inte kan få det på egen hand ska få den viktiga erfarenheten sommarjobb via kommunen. Det är svårförståeligt att de borgerliga partierna inte i högre grad förstår vikten av sommarjobb för unga. I tidningen kortades min insändare något, men här nedan kan du läsa den i sin helhet:

 

Socialdemokraterna lovar sommarjobb till Täbys unga!

Nu är det hett efterlängtade sommarlovet snart här. En sommar fylld av sol, lediga dagar och av sommarjobb – för en del.

Täby kommun är en av de kommuner i Stockholms län som står ut genom att erbjuda kommunens ungdomar mycket få sommarjobb. Sommaren 2017 erbjöd kommunen 74 sommarjobb. Av dessa var endast 14 inom äldreomsorgen. Endast en tredjedel av platserna gick till flickor, dvs. 22 flickor fick feriejobb med hjälp av kommunen. Det är vi Socialdemokrater inte nöjda med. Som exempel kan moderatstyrda Täbys ambitionsnivå för sommarjobb jämföras med socialdemokratiskt styrda Järfälla kommun, som sommaren 2017 erbjöd 2000 unga mellan 15 – 18 år sommarjobb.

Sommarjobb är det bästa sättet att ge unga en första erfarenhet av arbetslivet, att uppleva den glädje och stolthet det ger att intjäna sin första lön. Ett första jobb leder ofta till nästa jobb. Att ha referenser och erfarenheter kan vara avgörande för vägen ut i arbetslivet. Sommarjobb rekommenderas av OECD som en effektiv åtgärd. I år skjuter också vår Socialdemokratiskt ledda regering till 100 miljoner till kommunerna för att stödja dem i att inrätta fler sommarjobb.

Från oss Socialdemokrater i Täby är det ett självklart löfte att Täby kommun skall i samarbete med det lokala näringslivet erbjuda sommarjobb till alla Täbys unga mellan 15 – 18 år som söker och inte får på annat vis. Det är en mycket god investering för både individerna och samhället, på kort och lång sikt.

Tal första maj 2018

Här kan du ta del av mitt tal från 1 maj 2018, Täby torg, Täby Centrum

Partikamrater,

Regnet som hänger över oss, gråa himlar och en vår som kom av sig. Men det biter inte på oss, det skrämmer inte bort oss och jag är så glad och stolt över att stå här tillsammans idag – på Täby torg. Vi har samlats här för att fira första maj.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag och så har vi firat den sedan 1890. Tusen och tusen har före oss stått upp på första maj i sin kamp och försvar för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati. En kamp där vi socialdemokrater vunnit många segrar för ett anständigt liv, goda bostäder, schyssta villkor på arbetsmarknaden och möjligheter till utbildning för alla.

Framförallt har vi vunnit uppfattningen att en jämlik värld är möjlig, – DET ÄR INTE EN UTOPI.

Alla har rätt till ett gott liv och det är endast genom framtidstro som vi kan möta morgondagen

MEN det är också en kamp som fortsätter med nya utmaningar i en ny tid. där samma värden måste försvaras, frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati – för alla!

Partikamrater i år är det extra viktigt att vi försvarar de värden som vi har byggt det svenska samhället på. Det är en brytningstid, där mörka krafter hotar och valet 2018 är det viktigaste men också tydligaste valet på väldigt länge.

Vi står nu inför ett val mellan fortsatta investeringar i det som bygger vårt samhälle starkt. Eller skattesänkningar, lägre löner och sämre villkor. En välfärd för vissa, men inte för alla. Där mer makt ges till de som redan har och mindre makt till de många. Där en dl förespråkar ett samhälle styrt av rädsla, att göra skillnad på människor ställa och grupper mot varandra.

Eller så kan vi välja en väg tillsammans för trygghet.

Det handlar om ett vägval mellan: mer jämlikhet eller mer ojämlikhet.

 Konflikten står helt enkelt mellan oss som vill utveckla den svenska modellen, och dem som vill avveckla den.

Och vi har ett jobb att göra nu – Och det är att göra detta tydligt för väljarna. Att ge hopp och ge framtidstro, att välja bort rädsla och misstro och istället välja väg framåt – tillsammans

Partikamrater: Regnet hotar och ovädret mullrar. Men vår politik står fast: vi står upp för lag och ordning och en stark välfärd, Det är en förutsättning för att vi ska lyckas. Det är inte antingen eller. Det är både och. Det är bara så vi får frihet och trygghet – hand i hand.

Framtidstro är något som i mycket kännetecknar Stockholmsregionen. Här det i mycket bra att leva, arbeta och studera. Här får många möjligheter att växa. Här utvecklas kunskap, idéer och nya jobb.

Men samtidigt finns det stora utmaningar. Många människor känner otrygghet och oro , det kan vara för i sin absoluta närhet eller mer allmänt för vart samhället är på väg. Den oron är det vårt jobb från politiken att möta och ge svar på.

Och partikamrater vi har ett stort jobb: Efter en lång tid av alliansstyre under 2000-talet, med en övertro på marknaden och privatiseringar, har Stockholmsregionen dragits isär. Klyftorna har ökat och ojämlikheten begränsar möjligheterna för många.

Moderaterna har styrt över sjukvården i Stockholms läns landsting i tolv år. Pengarna har rullat, vården har styckats sönder i otaliga vårdmarknader, konsultnotorna har skenat och personalen flyr. Vanstyret måste få ett slut!

Och därför måste vi tillsammans se till att valet i september sätter ett stopp! Nu är det dags för en annan politik som sätter patienten i centrum. Pengarna ska gå till bättre vård – inte till stora vinster för vårdbolag och konsulter!

Framtiden kan målas mörk, såsom moderateraterna och Sd ofta gör. Med tunga himlar.

Eller den kan göras ljus – vi kan se hur det spricker upp och solens strålar når ner till alla.. Som socialdemokrat väljer jag framtidstron och vi socialdemokrater i Stockholmsregionen VI kommer i valet att kämpa för att:

  • Vårdens pengar ska gå till vård. Inget annat. Personalen ska få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Det går före skattesänkningar och skenande kostnader för konsulter och privatiseringar. Vi är redo att öppna de stängda vårdplatserna, korta operationsköerna och skapa en vård som finns där när du behöver den!
  • Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. Fler ska jobba och de som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Vi ska bygga fler bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga.
  • Då kan äldre hitta ett nytt boende och ungas kötid för ett första kontrakt kortas. För ett självständigt liv börjar med egen försörjning och egen bostad.
  • Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. Unga ska studera eller arbeta och skolan ska ge alla verktyg att lyckas. Tidiga insatser och 2000 fler poliser till Stockholmsregionen ska strypa gängens rekrytering och skapa trygghet!Det är enkelt: en politik för Ett samhälle där vi blir starkare tillsammans!

Partikamrater, vi befinner här idag på Täby torg i Täby. Moderaterna marknadsför vår kommun som landets mest privatiserade. En kommun med mycket låg skatt. Det är det och De är nöjda med det. Men vi Socialdemokrater är inte nöjda! Täby är mer och kan vara mer än privatiseringar, ideologiska utförsäljningar och låg skatt. Täby kan bättre. Täby kan mer.

Det är socialdemokrati.

Där vi erbjuder många fler av våra ungdomar sommarjobb. Där vi istället för att blunda för problemen satsar förebyggande på våra unga och anställer ytterligare fältassistenter.

I ett Socialdemokratiskt Täby skulle musik och kulturskolans avgifter inte vara de högsta i landet utan vi istället skulle vi se till att alla barn får möjlighet att utvecklas och att uttrycka sig genom musik, bild, dans och teater.

I ett Socialdemokratiskt Täby skulle vi tillföra förskolan mer ekonomiska resurser i syfte att minska barngrupperna och ge personalen en bättre arbetssituation. Barn- och ungdomsidrotten hade stöttats med fria hall- och plantider. Hemtjänsten skulle kvalitetssäkrats och vi skulle kunna se till att våra äldre får åldras i trygghet med både korttidsplatser och goda äldreomsorgsboenden i Täby.

Detta är möjligt. Ett Täby för alla är något vi kan välja!

Partikamrater – En av Täbys största utmaningar, efter långvarig försummelse från täbymoderaterna, är bostadssituationen. Idag är det många täbybor och framförallt våra unga som tvingas flytta från kommunen då de bostäder som finns och byggs inte möter de faktiska behoven. Därför vill vi Socialdemokrater satsa på hyresrätter för unga, barnfamiljer och äldre. Du ska inte behöva köpa en bostad för att kunna bo i Täby. Oberoende av bakgrund, plånbokens tjocklek och genom alla livsfaser ska Täby vara en kommun som är attraktiv att växa upp i, för boende, arbetsliv och företagande.

Just därför ger vi oss inte – Täby måste nu ta den historiska chans vi har nu när vi bygger för fler att bygga för de behov vi har!

Därför behöver vi en aktiv markpolitik, vi behöver bygga fler hyresrätter och vi behöver återigen ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter. Endast så kan vi få ett socialt hållbart Täby!

Det är dags för en lokal bostadspolitik som tar ansvar och som fungerar.

Partikamrater. Det är möjligt och det går att kombinera god ekonomisk hushållning med en politik där vi bryr oss mer om varandra. Tillsammans kan vi bygga ett bättre och tryggare Täby – där alla får plats.

Täby har under lång tid tagit emot mycket få nyanlända. Med den solidariska bosättningslagen tar nu Täby sin del av ansvaret. Det är bra!

Nyanlända kommer till vår kommun. MEN trots att det är vårt ansvar som vi åtagit oss och trots att Täby är en på många sätt mycket gynnad kommun. när det gäller tex, låg arbetslöshet, mycket god skattekraft och en frisk befolkning SÅ: kan vi konstatera att partierna Moderaterna med sina koalitionspartners Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Täby säger sig inte ha råd eller möjlighet att skaffa fram värdiga boenden för de nyanlända barnfamiljer som vi i Täby har välkomnat till vår kommun. Än värre är att de inte heller vill planera framåt för att lösa situationen på ett bättre sätt!

Nu placeras dessa familjer på ett nedlagt hotell, som är att betrakta som ett läger, patrullerat av vakter. I två års tid i hotellrum utan möjlighet till ett normalt familjeliv. Eller -Kanske är det inte meningen att det ska bo där i två års tid – kanske är det tänkt att de ska lämna vår kommun? Efter de två åren finns hursomhelst ingen annan plan än att de antingen får köpa sig en bostadsrätt eller flytta härifrån…

Det är inte integration och Det är synd och skam av en av Sveriges rikaste kommuner.

Vi Socialdemokrater accepterarar det inte. Vi vill bereda plats för verklig integration av våra nyanlända i Täby, En förutsättning för verklig integration är bostäder. Även för dessa täbybor. Det går att lösa, låt oss lösa det!

Partikamrater: Vi har råd att vara solidariska både emot de täbybor som bott här länge och de som nyss anlänt. Täby kan bättre! Låt oss sätta människorna före pengar på hög.

Jag är som socialdemokrat övertygad om att en kommun som Täby, som är gynnad på så många olika sätt, bör och kan prestera bättre vad det gäller ansvarstagande, omsorg om socialt utsatta och i byggandet och planerandet av ett ekologiskt och socialt hållbart Täby.

Det går om vi vill.

Låt solen lysa! Täby kan byggas för framtiden med frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati.

Den 9:de september är det möjligt att välja ett annat Täby där vi bryr oss mer om varandra! Hand i hand.

Vi väljer Ett Sverige, en Stockholmsregion och ett Täby – Där vi är trygga – tillsammans!

(Det talade ordet gäller)

Visst kan Täby bättre!

I måndags var det så dags för den årliga debatten om Täby kommuns årsredovisning. Vi kunde återigen från Socialdemokraterna konstaterar att överskott och låg skatt det är det som kännetecknar det moderatstyrda Täby. Andra mål viktas definitivt lägre. Ibland kan en till och med fundera över om de viktas alls. Jag passade därför på att påpeka att i årsredovisningen så är det en majoritet av målen för 2017 som inte uppnås. Av de 22 målen är det nio mål som anses gröna (uppnådda). Även om den moderatledda majoriteten är mycket nöjd kan det rimligtvis inte ses om tillfredställande. Täby kan bättre.

2017 visar Täby kommun ett ekonomiskt resultat som innebär ett överskott om 149 miljoner kronor. Det är återigen framförallt nämnderna som går med överskott, och socialnämnden utmärker sig även detta år. I det ekonomiska läge vi har i Täby kan och bör vi fråga oss om de ekonomiska medlen under 2017 hade kunnat hanteras på ett sådant sätt inom verksamheterna att vi både uppnått; balanskraven, uppnått högre andel av de uppsatta målen och dessutom tillfört Täbyborna mer nytta och värde. Från Socialdemokraterna är vi övertygade om att så är fallet.

Mot bakgrund av kommunens överskott kan det nu konstateras att det hade under år 2017 varit möjligt att till exempel erbjuda Täbys ungdomar 250 sommarjobb i samverkan mellan kommun och näringsliv, ytterligare fältassistenter hade kunnat anställas, musik och kulturskolans avgifter hade kunnat vara halverad. Vi hade kunnat tillföra förskolan mer ekonomiska resurser i syfte att minska barngrupperna och ge personalen en bättre arbetssituation. Vi hade kunnat införa en mer utbyggd och flexibel ramtid i förskolan för att möta ett modernt arbetsliv och barn- och ungdomsidrotten hade kunnat stöttas med fria hall- och plantider. Dessutom hade vi kunnat arbeta mer riktat och tillfört större medel för det viktiga miljöarbetet i kommunen. Vi hade också kunnat uppföra tillfälliga ungdomsbostäder för att möta våra ungas skriande bostadsbrist. Och samtidigt nå balanskravet! Mycket hade kunnat göras – det kan konstateras att den moderatledda majoriteten avstod.

Det är också 2017, i den ekonomiska verklighet som beskrivs i årsredovisningen som de styrande partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Täby säger sig inte ha råd eller möjlighet att skaffa fram värdiga boenden för de nyanlända barnfamiljer som vi i Täby har välkomnat till vår kommun. Inte heller vill de ta några mått eller steg för att planera framåt för att lösa situationen på ett bättre sätt! Nu placeras dessa familjer på ett nedlagt hotell, i hotellrum utan möjlighet till ett normalt familjeliv. Det är synd och skam av en av Sveriges rikaste kommuner. Och det är inte att ge möjligheter till en god integration i Täby.

Täby har en ökande skattekraft och som med den förväntade inflyttningen i det expanderande Täby kan förväntas öka ytterligare. Täby har därför mycket goda förutsättningar att ha en god välfärd i kommunen samtidigt som vi bygger för framtiden och fler medborgare. Vi har därför råd att vara solidariska både emot de täbybor som bott här länge och de som nyss anlänt. Täby kan bättre!

Tråkigt nog kan vi i den välmående överskottekonomin för Täby kommun återigen se att det är socialnämnden som gör det största överskottet på 41,7 miljoner vilket är 4 % av den tilldelade budgeten. Och återigen pekas på stora volymavvikelser i nämnden och som inte heller i år förklaras eller analyseras närmare. Trots detta överskott så placerade Täby kommun även 2017 bostadslösa barnfamiljer på vandrarhem i bl.a. Älvsjö, Uppsala och Slagsta. Fram till 16 november 2017 hade vi placerat 18 hushåll och det gäller 19 vuxna personer och 25 barn på vandrarhem. Det är inte acceptabelt och är inte att se till barnens bästa. Täby kan bättre!

Jag är som socialdemokrat övertygad om att en kommun som Täby, som är gynnad på så många olika sätt, bör och kan prestera bättre vad det gäller ansvarstagande, omsorg om socialt utsatta och i byggandet och planerandet av ett ekologiskt och socialt hållbart Täby. Det går om vi vill.

Den 9:de september är det möjligt att välja ett annat Täby där vi bryr oss mer om varandra!

 

 

Bostäder för alla inte bara för vissa

I veckans Mitti Täby får vi lokala företrädare för de olika partierna berätta om våra respektive partiers syn på hyresrätter. Det blir då väldigt klart att för den täbybo som vill se ett Täby där unga kan flytta hemifrån, äldre till en mer lättskött lägenhet, där även den som haft mindre tur i livet kan bo i vår kommun och där den som arbetar inom Täbys omsorg och handel också kan bo i vårt Täby. För den finns det bara ett alternativ i när det gäller att lägga sin röst i höstens val: Socialdemokraterna.

Vi är det enda täbyparti som vill satsa på en kraftigt ökad andel hyresrätter i det nya som byggs. Minst 30 % säger vi. Det behövs i den snedsits om fördelningen av olika upplåtelseformer som Täby hamnat i genom decennier av moderaternas politik.

Vi välkomnar privata fastighetsägare till hyresrätter till Täby, men det som vi framförallt måste prioritera nu är att Täby åter får ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Endast så kan vi få en fungerande bostadsförsörjning där de bostäder som kommer till i ett expanderade Täby i mycket högre grad än idag möter de faktisk behoven som finns. Nu när vi bygger nytt har vi en gyllene chans att rätta till det som blivit fel i Täbys bostadspolitiken i Täby. Den chansen vill vi Socialdemokrater ta!

Nu är det dags för ett Täby med bostäder för alla!

Vill du själv jämföra vad de olika partierna säger om hyresrätter i Täby? Se: https://mitti.se/val/sager-politiker-hyresratter/?omrade=taby

8:e mars en dag för firande och kamp!

Idag torsdag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Det är en dag att uppmärksamma kvinnors och flickors villkor, men också att fortsatt kräva det självklara: jämställdhet mellan könen. Var och en ska oberoende av könstillhörighet mötas med respekt och ha likvärdiga möjligheter att forma och leva sitt eget liv.

Vi har kommit långt här i Sverige, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det visade sig inte minst under höstens Metoo-debatt då kvinnors erfarenheter av förminskande och sexuella trakasserier togs fram i ljuset. Där fanns en spännvidd i vittnesmålen där vissa handlade om grova övergrepp, medan andra handlade om ett bemötande, ibland i avsikten att förminska inför andra och ibland riktat direkt mot kvinnan. Bemötanden som det visade sig snarare är regel än undantag att som kvinna ha erfarenhet av. 

Förhoppningsvis sprack några av trollen när de drogs ut i solen och debatten tog några steg framåt i att forma en ny agenda för verklig jämställdhet.

Men jämställdhet är också hårda siffror och pengar i plånboken. Den genomsnittliga skillnaden i livsinkomst mellan män och kvinnor i Sverige är 3,6 miljoner krono. I den välmående kommun där jag själv lever: Täby, har vi mycket små skillnader mellan män och kvinnor i utbildningsbakgrund – Men ändå kan vi se att det är stora skillnader i lön. I Täby tjänar kvinnor enligt SCB i genomsnitt 68% av männens inkomst, vilket är en större skillnad än i riket  Det ger en stor skillnad i levnadsvillkor både som yrkesverksam mitt i livet och när pensionsåldern kommer. Det här är resultatet av både alltför fasta könsroller som styr flickor och pojkars uppfattningar, om vilka de är och vilka vägar de kan välja i livet och en arbetsmarknad som är långtifrån jämställd. Kvinnor får helt enkelt inte betalt på lika vis för sitt arbete. Det är inte rätt och det måste få ett stopp! Så se dig omkring. Visst vill du att de flickor som växer upp idag ska ha rätt till ett liv utan sexuella trakasserier och med lika lön och villkor som sina bröder och pojkkamrater?

Men vad kan vi göra? Jo, för att komma tillrätta med ojämställdheten krävs bland annat en medveten pedagogik i skolan som inte gör skillnad på pojkar och flickor, nolltolerans mot sexuella trakasserier, en aktiv arbetsmarknadspolitik för jämställda löner och villkor och överlag en politik som ser till att rätta till de klyftor i levnadsvillkor som fortfarande finns mellan män och kvinnor. Och sist men inte minst kan var och en göra mycket i sitt vardagliga liv och bemötande av varandra. Så som ringar på vattnet kan vi förändra. I stort och i smått. I vardagen och i politiken. Endast så kan vi nå en jämställd värld!