8:e mars en dag för firande och kamp!

Idag torsdag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Det är en dag att uppmärksamma kvinnors och flickors villkor, men också att fortsatt kräva det självklara: jämställdhet mellan könen. Var och en ska oberoende av könstillhörighet mötas med respekt och ha likvärdiga möjligheter att forma och leva sitt eget liv.

Vi har kommit långt här i Sverige, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det visade sig inte minst under höstens Metoo-debatt då kvinnors erfarenheter av förminskande och sexuella trakasserier togs fram i ljuset. Där fanns en spännvidd i vittnesmålen där vissa handlade om grova övergrepp, medan andra handlade om ett bemötande, ibland i avsikten att förminska inför andra och ibland riktat direkt mot kvinnan. Bemötanden som det visade sig snarare är regel än undantag att som kvinna ha erfarenhet av. 

Förhoppningsvis sprack några av trollen när de drogs ut i solen och debatten tog några steg framåt i att forma en ny agenda för verklig jämställdhet.

Men jämställdhet är också hårda siffror och pengar i plånboken. Den genomsnittliga skillnaden i livsinkomst mellan män och kvinnor i Sverige är 3,6 miljoner krono. I den välmående kommun där jag själv lever: Täby, har vi mycket små skillnader mellan män och kvinnor i utbildningsbakgrund – Men ändå kan vi se att det är stora skillnader i lön. I Täby tjänar kvinnor enligt SCB i genomsnitt 68% av männens inkomst, vilket är en större skillnad än i riket  Det ger en stor skillnad i levnadsvillkor både som yrkesverksam mitt i livet och när pensionsåldern kommer. Det här är resultatet av både alltför fasta könsroller som styr flickor och pojkars uppfattningar, om vilka de är och vilka vägar de kan välja i livet och en arbetsmarknad som är långtifrån jämställd. Kvinnor får helt enkelt inte betalt på lika vis för sitt arbete. Det är inte rätt och det måste få ett stopp! Så se dig omkring. Visst vill du att de flickor som växer upp idag ska ha rätt till ett liv utan sexuella trakasserier och med lika lön och villkor som sina bröder och pojkkamrater?

Men vad kan vi göra? Jo, för att komma tillrätta med ojämställdheten krävs bland annat en medveten pedagogik i skolan som inte gör skillnad på pojkar och flickor, nolltolerans mot sexuella trakasserier, en aktiv arbetsmarknadspolitik för jämställda löner och villkor och överlag en politik som ser till att rätta till de klyftor i levnadsvillkor som fortfarande finns mellan män och kvinnor. Och sist men inte minst kan var och en göra mycket i sitt vardagliga liv och bemötande av varandra. Så som ringar på vattnet kan vi förändra. I stort och i smått. I vardagen och i politiken. Endast så kan vi nå en jämställd värld! 

 

Annonser

Heltid måste bli norm för kommunens anställningar

Den svenska välfärden och den kommunala sektorn står inför stora utmaningar. Under de kommande åren fram till 2023 kommer det behöva rekryteras omkring 500 000 medarbetare till kommuner, landsting, regioner och enskilda utförare.

Även Täby kommun står inför stora rekryteringsbehov.

Samtidigt arbetar idag medarbetare i vår kommun deltid, inte alla i enlighet med sin önskan. Ofrivillig deltid leder både till sänkt livsinkomst, i förlängningen lägre pension samt till en ökad stress och risk för sjukskrivning. Ofrivillig deltid drabbar ofta kvinnor och är en angelägen jämställdhetsfråga och är avgörande för att kvinnor ska kunna försörja sig på sin lön och i framtiden klara sig på den pension som är beroende av livsinkomsten.

Fler anställda i Täby kommun borde därför få chans att arbeta mer om de har önskemål om det. Täby kommun bör dessutom uppmuntra sina anställda att arbeta heltid. Dessutom är det så att om en större andel av våra anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras.

För att lyckas med de rekryteringsutmaningar som ligger framför oss måste Täby kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i jämförelse med andra kommuner. Vår kommun måste kunna erbjuda goda arbetsvillkor åt alla dem som har bland de viktigaste jobben som finns i vårt samhälle. När frågan om önskemål om heltid ställs är det även viktigt att heltider görs attraktiva ur ett arbetstagar- och jämställdhetsperspektiv. Det är få som har familj som till exempel har möjlighet att förena familjeliv med delade turer. Det är viktigt att en modern arbetsplats har en kreativ ledning som ser sin roll i att verka för såväl gott nyttjande av de anställda samt ökad jämställdhet i arbetslivet.