När det jagas överskott till varje pris – kommentarer till en årsredovisning

Täby kommun uppvisar i sitt ekonomiska resultat för 2016 ett överskott om 139 miljoner, vilket motsvarar 4% av skatteintäkterna. Det uppkomna överskottet kommer för 2016 nästan uteslutande från verksamheterna.

Mot bakgrund av kommunens överskott bör det påminnas om något av det som utspelades sig i kommunen under år 2016.

Det var under år 2016 som det kom upprepade larmrapporter om bristande kvalité i förskolan. Föräldrar larmade om stora barngrupper, otrygga barn och hög personalomsättning. Även personalen larmade om att de var på bristningsgränsen. Täby kommun hade även 2016 fortsatta problem med att rekrytera och behålla behöriga lärare på alla nivåer inom skolan. Lärarförbundets kommunranking visade att Täby kommun låg på plats 261 av 290 när det gällde lärartäthet och plats 246 av 290 när det gäller behöriga lärare (baserat på officiell statistik från Skolverket). Visst borde Täbys kommuns förskolor och skolor kunna bättre än så?

Det har nu också visat sig att allt fler täbybor väljer bort insatser från hemtjänst trots att de beviljats den. Det är ett alarmerande underbetyg till den alltigenom privatiserade hemtjänsten. Ytterligare när det gäller omsorgen om våra äldre så saknade kommunen även 2016 korttidsplatser för äldre i Täby. När det gäller LSS så kommer alltfler rapporter från föräldrar till funktionsnedsatta barn att deras barn blir av med tidigare beviljade kortis då kommunen styr över dem på personlig assistans. Det är ett välkänt sätt som det går att spara pengar för kommuner inom LSS. Men varför driver kommunen detta besparingssätt inom LSS när socialtjänsten går med så stora överskott? Kostnader som skärs på våra mest behövande medborgares bekostnad. Varken liberaler eller moderater vill svara på den frågan.

Vid genomläsning av årsredovisningen för 2016 är det just socialnämnden som på ett betänkligt vis står ut med sitt överskott om 66.7 mnkr eller annorlunda uttryckt 6% av budgeterade medel.

Ett överskott nämnden har samtidigt som det vid årsskiftet var 14 barnfamiljer i Täby med sammanlagt 42 barn under 18 år som varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande. Det är inte acceptabelt och det skickar orossignaler kring hur verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde sköts och hur kommunen månar om de invånare som behöver kommunen mest.

Samtidigt uppstår som en följd av detta frågor:
Varför misslyckas man återigen med att prognosticera vad nämndernas verksamhet rimligen borde ha för kostnadsram? Och är det beräkningarna som slår fel? Eller är det behovsbedömningarna som ändras och avviker från vad politiken beslutat? I så fall varför? På dessa frågor vi socialdemokrater inga svar.

Det kan konstateras att täbyborna inte har fått den välfärd de borde kunnat få i enlighet med avsatta medel och mål. Det uppkomna överskottet i verksamheterna visar på att vi kunde haft ett annat Täby 2016. Med en attraktiv barnomsorg och hemtjänst. En skola som förmår att i högre utsträckning rekrytera behöriga lärare. Mindre grupper/klasser i förskola och skola. Korttidsplatser inom kommunen till de grupper som har behov och så önskar. Och vi borde självklart vara en kommun där barnfamiljer inte hänvisas till boende på vandrarhem.

Slutligen, inte heller 2016 har Täby kommun under alliansstyret hållit den förväntade och budgeterade takten i sina investeringar. 35% av investeringsbudgeten kom till användning. Så har det sett under en följd av år nu.
I kommunen pågår flera stora projekt, såväl planering och byggande av nya områden som enstaka projekt. Och fler projekt står på kö. Det duger inte att år efter år skylla på staten, byggregler och allt annat än eget ansvar.

Täby har nyligen i Sverigeförhandlingen fått det glädjande beskedet om förlängning av Roslagsbanan in till city – i utbyte ska det byggas drygt 16000 bostäder i de centrala delarna av Täby. Det förpliktigar! Nu måste investeringsbudgeten börja jobba och bli verklighet om bostadsbyggandet och utvecklingen av Täby till regionkärna inte ska stanna vid ett luftslott.

Om än ett till ytan putsat luftslott med stora överskott.

Annonser

2 reaktioner till “När det jagas överskott till varje pris – kommentarer till en årsredovisning”

 1. Dax då att ge mer till förskolor
  Varje år får förskolorna i inspira ett nytt
  Extra barn är nu uppe i 25 barn på två personal
  Var går vinsterna? Satsa lite av överskottet
  På personalen (om inte inspira tar hand om vinsten)
  Personalen går på knäna men varken ni eller
  Inspira bryr sig ingen löneförhöjning dålig mat inga nya leksaker inget ikul för personalen chefer som så att kallat jobbar hemifrån när de åker på privata resor
  Förväntar mig inget svar du är väl mest glad med attdu sparat åt kommunen

  Gilla

  1. Som socialdemokrat håller jag med dig om att förskolorna i Täby behöver ökade resurser. Men det är också så att kommunen bör ställa tydligare och bättre krav på förskolorna om gruppstorlek, personal och pedagogiskt innehåll i verksamheten.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.