Ordning och reda, framtidstro och hyresrätter – så vill vi ha det!

framtidstro

Den senaste tiden har vi Socialdemokrater i Täby anklagats av Gripestam (M) för att ha en politik som riskerar att leda till att 10000 Täby elever skulle få byta skola. Han hävdar det mot bakgrund av vi har uttryckt stöd för huvuddragen i Reepalus utredning Ordning och reda i välfärden och de förslag som där uttrycks om att ett vinsttak bör införas i den skattefinansierade välfärden. Viktigt att komma ihåg i den debatt som nu böljar fram och tillbaka nu är varför utredningen tillsattes. Den nu existerande ordningen är inte bra och fungerar illa.
Vi ser det som mycket angeläget att våra offentliga medel och avsatta resurserna går till den välfärd de är avsedda till. Det är nödvändigt med vinstbegränsning och starkare styrning och reglering av välfärdssektorn än idag. Detta både för att upprätthålla legitimiteten i systemet med skattefinansierad välfärd och för att inte slösa med våra gemensamma medel. Pengar som sätts av oss alla till skolan ska gå till just skolan – lärare och elever.
Det nuvarande systemet angående offentligt finansierade privat utförda välfärdstjänster är ett vilda västern liknande system som förstärker segregation och har alltför låg insyn och kontroll. Detta trots att vi hela tiden bygger upp allt större kontrollapparater. Vi har idag ett system som uppmuntrar till tävling om lägsta godtagbara kvalitet. Ett system som inom skolan leder till betygsinflation. Så kan vi inte ha det.
Så hur är det då med skolorna här i Täby som kan tvingas läggas ner och det ska enligt moderaterna vara ett scenario som hotar 10 000 täbybarn? Två saker kan konstateras. För det första, moderaternas syn på drivkraften för de fristående skolorna, vinstmöjligheterna förutsätts vara i centrum och andra drivkrafter som pedagogik och väringsbaserad drift anses inte finnas i särskilt hög grad. Men vi socialdemokrater instämmer inte i den dystra synen på de seriösa friskolornas drivkrafter. För det andra, med nuvarande system så hotas alla förskolor och skolor av nedläggning och alla barn/elever riskerar detta. Detta på grund av den instabila kvasimarknad som råder IDAG inom skattefinansierad förskola och skola. Skolor och förskolor läggs med regelbundenhet ned runt om i vårt land och i Täby. Detta är den situation vi har nu! Samtidigt vet vi genom studier att en av de saker som inverkar tydligt menligt på barns lärande är just skol- och klassbyten, speciellt för yngre barn. Det som behövs är klart: mer ordning och reda i välfärden och mindre nyliberalism.
I måndags anmäldes planeringunderlaget för Täby kommun till fullmäktige. I det målades det med dystra färger kring de prövningar som Täby kommun har att utstå och bemästra. Här aviseras oro för framtiden och kommande behov av riktade besparingar, effektiviseringar, outsourcing och omprövning av verksamheter om kommunen ska kunna klara av att ge god service till sina medborgare. Det känns en aning udda att ta del av dessa skrivningar. Ekonomin i Sverige och i synnerhet Stockholmregionen går som tåget. Täby kommun har ett av landet högsta skatteunderlag, även efter den av täbymoderaterna så illa omtyckta utjämningsskatten så har Täby mer i skatteinkomster. Tillväxten är stark, byggherrarna köar för att få bygga i Täby, ändå denna pessimism. Det om något är oroande, att styret i Täby inte förmår ser vilken god sits Täby kommun sitter i.
Vi socialdemokrater ser med stor tillfredställelse att bostadsbyggandet i Täby Park på det gamla Galoppfältet nu tar sin start. Extra roligt och välbehövligt är att ett helt kvarter nu kommer att byggas med hyresrätter. Täby kommun har idag en mycket låg andel hyresrätter. Men Täby behöver hyresrätter, alla varken vill eller kan köpa en bostad. Många av Täbys unga har inte möjlighet att bo kvar i kommunen med den brist på hyresrätter som är nu. Vi socialdemokrater har opinionsbildat och drivit på för byggandet av hyresrätter i kommunen under mycket lång tid. Det har varit i mycken motvind. Men nu kan vi äntligen se ett genombrott då det folkliga trycket för hyresrätter blir allt starkare i vår kommun. I första etappen kommer det totalt att byggas ca 185 hyresrätter vilket ger en andel på ungefär 35% hyresrätter.

Det blir nu viktigt att Täby fortsätter på den inslagna vägen med en rejäl andel hyresrätter även i den fortsatta utvecklingen av Täby Park! Så kan även unga och andra som varken kan eller vill lägga stora kontantinsatser få bo i vår kommun. (S)å vill vi ha det!

Annonser

Publicerat av

annicagryhed

Jag är aktiv Socialdemokrat och brinner för alla människors rätt och möjlighet att få forma sitt liv i enlighet med sina drömmar. Ensam är inte stark - tillsammans kan vi göra det möjligt. Hemmahörande i Täby, Storstockholm.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.