2016 Täby mitt i världen – några tankar och tillbakablickar på det år som gått

Nu är snart det händelserika året 2016 till ända. Ett år som med sina många dramatiska och ibland oväntade händelser än en gång gjorde klart att politik spelar roll. Det som också blev tydligt är att om vi överger det goda politiska samtalet, låter hatiska krafter släppa loss och ägnar för lite tid det grundliga politiska fotarbetet till att lyssna på människor och deras oro, då kan vad som helst hända. Jag tänker i internationella sammanhang på Brexit där den oro som människor kände för om EU är på rätt väg och gör det som behövs. En oro som inte bemöttes och lyssnades in tillräckligt och som gav till resultat att folket röstade för Storbritanniens utträde ur EU. Här ledde också det uppvarvande slutskedet till mordet på labourpolitikern Jo Cox. Jag tänker även på Trumps vinst i amerikanska valet där lögner vann över fakta och hatet blommade fritt på et sätt som vi inte trodde var möjligt. Politiken har visat ett ansikte som vi var många som trodde att den inte hade i vad vi vill tänka på som vår upplysta del av världen. Året 2016 i stort har framförallt präglats av det grymma kriget och den pågående humanitära katastrofen i Syrien. Bilderna därifrån och från flyktingläger i närområdet är fasansfulla och etsar sig fast och uppmanar till handling.

Flyktingfrågan har varit den fråga som både dominerat den nationella som lokala debatten och satt Täby på Sverigekartan under året. 2016 inleddes med beskedet att Täby park hotell omvandlades från ett tillfälligt mottagande till ett asylboende. Med plats för mellan 5–600 boende är det ett av landets större. Då Migrationsverket bedömer att boendet har god klass och är mycket bra beläget i förhållande till samhällsservice placerades främst barnfamiljer på Täby park. Vi socialdemokrater välkomnade att Täby genom att ge plats för ett asylboende kan bidra till en god integration och ge en första kontakt med svenska samhället. Många Täbybor har under året engagerat sig på ett fantastiskt vis med att hjälpa till såväl praktiskt som med sociala kontakter både kring asylboendet, de nyanlända och för ensamkommande flyktingbarn.

Tongångarna från moderaterna i Täby och deras främsta företrädare kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam har tyvärr varit mycket fokuserat på problematiserande kring flyktingmottagandet och inte gett uttryck för den godaste viljan.

Så i november i beslutade allianspartierna i kommunstyrelsen att säga stopp för fortsatt flyktingmottagande på obestämd tid. Vi socialdemokrater yrkade självklart avslag och reserverade oss. Efter att ha dragit arbete kring bostadsförsörjningen av de nyanlända som Täby ålagts i enlighet med migrationsöverenskommelsen för i långbänk under ett år konstaterade den moderatledda alliansens i Täby att nu inte ser att det går mer. Det är ett beklagligt agerande och såväl djupt oansvarigt som osolidariskt. Nationell debatt följde kring kommuners mottagande, vårt gemensamma ansvar och de fåtal kommuner; Ekerö, Täby och senare Nacka och Vallentuna som säger stopp. Läs mer: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oppositionen-sanningen-aer-att-taeby-inte-ens-foersoekt-29391   https://mitti.se/nyheter/oppositionen-kritisk-flyktingstopp/

Det kommunpolitiska året i övrigt i Täby har varit långt ifrån händelselöst. Det har präglats av den moderatledda Alliansens snålande på medborgarservice, fortsatt styre som sätter låg skatt som främsta mål i kommunen och där allt som är kommunalt drivet eller ägt ideologiskt flaggas under vad som verkar vara moderatparollen ”lägg ner, sälj, riv!”. Täby kommun fortsätter under moderaternas ledning tvärsemot vad vi Socialdemokrater vill styras målmedvetet mot ett Täby som bygger murar mot omvärlden och där endast den med tjock plånbok släpps in och får stanna i värmen.

I februari togs så det slutliga beslutet om rivning av Täbys sista kommunala hyreshus Bananhuset. Den moderatledda Alliansen drev igenom att huset trots såväl vikt för bostadsförsörjning och kulturhistoriska värden inte var värt att bevara. Läs mer: http://www.hemhyra.se/stockholm/nytt-rivningsbeslut-bananhuset http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/snart-rivs-huset-trots-protester/aRKphr!Bq8bLJEXtEFIIeGOkypnpA/

Under våren kunde vi också konstatera att förlängning av Roslagsbanan till centralen var det alternativ för Täby som gick vidare för fortsatt förhandling inom Sverigeförhandlingen. Hur det slutligen kommer att gå väntar vi fortsatt på. Klart är dock att Täbyborna efterfrågar stärkt kollektivtrafik och flera satsningar måste till stånd för ett växande Nordost som ska utvecklas hållbart.

Alliansen fortsatte även i år i sin utförsäljarpolitik i Täby.  Den här gången var det Löttinge gård som gick under klubban och såldes till en privat entreprenör med motsägelsefulla motiveringar om att öppna upp för Täbyborna genom att sälja ut Täbybornas egendom. Oklokt och strategiskt. Vi socialdemokrater förespråkade istället ny arrendator och fortsatt ägande av kommunen. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/debatt-dumdristigt-att-salja-lottinge-gard/aRKpcE!VCwR6GVzsOdcG8F3NINwvQ/

Kulturåret trots satsningar på publika föreställningar på Tibbleteatern ett år med ett fortsatt stressat läge för kulturen i Täby. Där Täby kommun en av de kommuner som satsar minst på kulturen i Sverige. Det hotades med biblioteksnedläggningar och det blåste snålt kring Karby Gård. Med nöd och näppe plåstrades såren om i Alliansens Verksamhetsplan, men vi socialdemokrater är fortsatt inte nöjda och vill satsa mer. Läs mer: https://mitti.se/debatt/insandare/insandare-kulturen-maste-starkas-inte-monteras-ner/

Vi socialdemokrater har under året fortsatt hålla högt tryck i de viktiga bostadsfrågorna med politiska förslag, kampanjinsatser och i den lokala debatten. Vi måste ta den unika chans som Täby nu har att både bygga mer bostäder och att bygga för fler kategorier av invånare. Vi behöver bygga mindre ensidigt och istället satsa på blandade upplåtelseformer och prisklasser på de bostäder som byggs. Och framförallt behöver Täby hyresrätter, privat ägda men också kommunala hyresrätter. Det är dags att Täby tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Läs mer: https://mitti.se/debatt/insandare/insandare-bygg-for-unga-i-taby-park/?omrade=taby https://mitti.se/nyheter/mark-for-miljoner/

Under hösten var en av de stora frågorna i Täby ”Förskoleupproret”. Där förskoleföretag och föräldrar i kommunen gick samman i ett upprop för att få bättre och mer förutsägbara  ekonomiska ramar för att bedriva förskoleverksamhet i kommunen. Vi Socialdemokrater ser positivt på att frågan om de ekonomiska ramarna för förskolan och dess kvalitet nu lyfts upp på dagordningen. Vi fortsätter att hävda att de lösningar och medel som allianspartierna i Täby är beredda att skjuta till är otillräckliga. Täbys barn är värd en god kvalitet i förskolan.

Så kom det då till slut ännu skattesänkning i Täby. Vi socialdemokrater visade att vi istället för att sänka skatten vill satsa på välfärden för Täbys invånare. Därför föreslog vi en skattehöjning om 15 öre och ett flertal satsningar på Täbys barn och unga, men också att påbörja en riktning mot en högre kvalitet i äldreomsorgen och bildandet av ett kommunalt bostadsbolag. Det blev en intensiv debatt i kommunfullmäktige när våra förslag ställdes mot varandra. Läs mer: https://annicagryhed.com/2016/12/02/nagra-doser-krokodiltarar-och-sankt-skatt-i-alliansens-taby/?iframe=true&theme_preview=true

Positivt under året har varit de stora satsningar från vår Socialdemokratiskt ledda regering på förskola, fritids och skola med riktade statsbidrag som kommit Täby till del. Det har lett till ökad lärartäthet, förstärkt fritidsverksamhet, mindre barngrupper i förskolan och ytterligare satsningar på höjda lärarlöner med Lärarlönelyftet. Vi Socialdemokrater i Täby har också varit aktiva såväl med kampanjande, lokala media och satt ett ökat tryck på de styrande partierna i debatterna i fullmäktige. Nya medlemmar kommer nu till vårt parti och vill vara aktiva för ett Täby med jämlikhet och frihet för alla. Samlat bådar det gott för ett 2017 med fler välfärdssatsningar från regeringen och ett än starkare S i Täby här hemma lokalt.

Med det sagt önskar jag alla ett GOTT NYTT 2017!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.