Några doser krokodiltårar och sänkt skatt i Alliansens Täby


Tidigare i veckan var det budgetdebatt i fullmäktige i Täby och ledamöterna skulle ta ställning till vilket Täby och vilka prioriteringar som skall styra Täby 2017. Vi socialdemokrater lade fram en tilläggsbudget med ändringsförslag till Verksamhetsplanen för Täby 2017.

Med vårt förslag visade vi tydligt att vi Socialdemokrater sätter barnen före skattesänkningar, vi sätter de unga före skattesänkningar, vi sätter våra äldre före skattesänkningar. Täby ska vara en öppen, solidarisk kommun som sätter jämlikheten högt. Täby kommun har goda förutsättningar. Det vill vi socialdemokrater ta vara på.

Om vårt förslag fått rösterna i fullmäktige hade Täbyborna fått stärkta resurser till förskola och skola med heltidspeng till förskolan och flexibla öppettider som passar ett modernt arbetsliv. Höjd skolpeng i grundskolan och IT-slöjd.  Täbys ungdomar hade fått 250 sommarjobb .

Vi hade satsat på ett levande kulturliv med ökade ekonomiska resurser. Där biblioteken i våra kommundelar försäkrades om att vara kvar och utvecklas.  Barn och unga hade fått en halverad kulturskoleavgift.  Vi hade satsat på att utveckla och förstärka fältverksamheten, för att motverka den höga alkoholkonsumtionen och bruket av narkotika hos våra ungdomar.

Vi hade tagit tydliga steg mot ett Täby där vi bygger bostäder för alla. Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror i kommunen. Minst 30 % av nybyggnationen i kommunen ska vara hyresrätter. Vi måste ta ytterligare steg att satsa på klimatsmarta byggnader. Vi hade gett direktiv till tjänstemännen att kommunen som fastighetsägare ska vara ett föredöme och investera i solceller och andra smarta energiåtgärder

Vi hade dessutom styrt om bostadspolitiken så att  Täby kommun börjar ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Och därför tagit de första stegen för att starta upp ett kommunalt fastighetsbolag med kommunala hyresrätter. I ett socialdemokratiskt präglat Täby ska det vara möjligt att bo hela livet, i olika upplåtelseformer och med olika tjocklek på plånboken.

Vi hade om vårt förslag gått igenom på en gång satt igång med att utveckla och kvalitetssäkra äldreomsorgen. Vi hade börjat planera för Trygghetsboenden/servicelägenheter med hyresrätt. Den kommunala hemtjänsten hade  återinförts.  Våra äldre behöver en hög kvalitativ äldreomsorg det är en fråga om styrning men också om att personalen ska ha rätt kompetens och goda villkor. Det ska vara attraktivt att i sitt yrke arbeta med att ge god omsorg till våra äldre.

Täby kommun är en av de kommuner som upphandlar mest i Sverige. Vi hade med vårt förslag infört  både sociala och ekologiska krav utöver de rent ekonomiska kraven i kommunens upphandlingar. Så får vi en god verksamhet i vår kommun samtidigt som vi tar ansvar för ett hållbart Täby.

Vi föreslog också att vi av årets överskott avsätter 50 miljoner till en social investeringsfond för att på ett långsiktigt vis möta social utmaningar och behov i kommunen. På så vis kan längre projekt drivas utan att vara avhängigt enskilda budgetår för sin överlevnad. Så hade det blivit möjligt att investera i framtiden och våra barn och unga. Med en social investeringsfond kan vi på ett långsiktigt sätt arbeta med integrationen av våra nyanlända.

Vi hade infört rätt till heltid för kommunens anställda och avsatt extra resurser för kommunens anställda.Vi socialdemokrater vill ha ett Täby där vi bryr oss om varandra: gammal som ung, boendes sedan länge i kommunen och nyanländ. Därför backar vi inte på att Täby med sina goda förutsättningar har goda möjligheter att ta sitt solidariska ansvar för våra nyanlända.

På fullmäktige ställde vi till ledamöterna förslaget att; uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en plan för att våra nyanlända ska kunna få boende på såväl kort som lång sikt i Täby. Det fick vi Nej till! Så tydligt blev det sagt av Alliansens företrädare. De ser inga möjligheter till att ta emot flyktingar nu till Täby och det beklagar de högeligen. Men samtidigt vill de inte arbeta fram en plan för att kunna på kortare och längre sikt ha ett annat läge där Täby solidariskt bereder plats för våra nyanlända. Vi kan tyvärr konstatera att det är krokodiltårar som rinner nerför Alliansens kinder samtidigt som de sänker skatten med 10 öre.

Vi socialdemokrater röstade nej till den moderatledda Alliansens oansvariga skattesänkning.  Istället yrkade vi på en skattehöjning från dagen nivå med 15 öre. Vi satsar på ett Täby där vi bryr oss som varandra och som sätter människan före skattesänkningar! Människor måste få kosta – även i Täby.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.