Modulbostäder när vi framförallt borde diskutera permanenta bostäder

Den senaste tiden har vi i stort sett varje vecka kunnat läsa om modulbostäder i våra lokaltidningar här i Täby. För ett år sedan var det ett mycket sällan använt begrepp. Speciellt Täbys kommunstyrelseordförande använder termen mycket frekvent och detta samtidigt som det ofta kopplas till ord som tvång, staten, kaos och problem.

Men vad är en modulbostad? Rent tekniskt beskriver det en byggenhet som innehåller en styck bostad. Dessa modulenheter kan fraktas lätt och sedan byggas upp och ihop likt legobitar och på så sätt kan flerfamiljshus snabbt uppföras. Det handlar således om en byggteknik för att åstadkomma tillfälliga bostäder. Tillfälliga bostäder har vi regelbundet behov av. Det kan handla om evakueringar av boende under en renovering av en fastighet, det kan handla ungdomsbostäder som etableras i ett område under en tid och det kan vara del av en lösning för att erbjuda flyktingar boende.

Frågan som infinner sig är varför används då inte i högre grad den beteckning som mer korrekt beskriver dessa hus med vad de är; nämligen tillfälliga bostäder? Kan det vara för att vi då också tydligt belyser att dessa bostäder inte är permanenta? Vilket i sin tur ytterligare belyser att permanenta bostäder saknas?

I Täby planeras för en kraftig byggnation av bostäder för en växande befolkning. Byggkranar står resta och de kommer bli en allt vanligare syn för en lång tid framöver. Men vilka bostäder byggs när vi bygger permanenta bostäder och vilka bostäder lider Täby redan nu i dagsläget brist på?

En långt driven hårdför moderat politik i Täby har lett till en mycket tydlig bostadprofil på kommunen. Där följden är att det saknas permanenta bostäder för vissa grupper i Täby såsom, unga, äldre, de som efterfrågar hyresrätt, personer som är i behov samhällets stöd och de som ej har en god inkomst eller ett större kapital. Moderaternas lösning på detta har länge varit känd: om ingen passande bostad finns åt dig får du flytta från kommunen. På så vis sorteras invånare bort.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu beslutat att för att vi ska kunna ha ett både för individer och samhället gott mottagande av flyktingar med en god integration måste alla kommuner dela solidariskt på ansvaret. Därför kommer nu i år 273 nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd till Täby. Det är bra och det visar sig nu att många i det civila samhället vill vara med och hjälpa till så att våra nyanlända känner sig välkomna och kan integreras i samhället. Men så var frågan om; var ska de bo? Den moderatledda alliansen i Täby konstaterar att vi har inga bostäder och vi kan inte heller då de anvisats till kommunen klargöra för dem att de ska därmed flytta någon annanstans.

Här kommer de ofta nämnda modulbostäderna in i bilden och det är ingen hejd på hur svårt det är att placera ut de tillfälliga bostäderna för den moderatledda alliansen. Platser bedöms som av olika skäl ej lämpliga. Samtidigt kan vi konstatera att Täby kommun äger 38 % av kommunens totala markyta. Så nog borde det finnas möjliga lösningar?

Visst kommer vi i Täby behöva tillfälliga bostäder för att lösa den akuta situationen – i vår kommun precis som i andra kommuner. Men den mest centrala frågan som inte får skymmas i den lokala debatt som pågår är att det framförallt är viktigt att vi samtidigt tar krafttag och planerar för permanenta bostäder för de människor som kommit hit på flykt och även för övriga grupper som hittills inte heller har fått plats i vår kommun och deras behov av bostäder. Så kan vi bygga ett socialt hållbart Täby som välkomnar och inkluderar både nyanlända, unga och äldre medborgare i livets olika faser,  med olika yrken och ekonomiska förhållanden.

Annonser

Publicerat av

annicagryhed

Jag är aktiv Socialdemokrat och brinner för alla människors rätt och möjlighet att få forma sitt liv i enlighet med sina drömmar. Ensam är inte stark - tillsammans kan vi göra det möjligt. Hemmahörande i Täby, Storstockholm.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.