Snart ett nytt år!

Idag måndag är det första dagen på en ny vecka och sista dagen på året 2018. Imorgon tisdag är det första dagen på det nya året 2019. Den här dagen är både del av det nya och det gamla och rymmer i sig själv både framåtblick och backspegel. 2018 var på många plan ett intensivt år som både gav hopp och misstro. Det var än mer Trump, det var hetsig valrörelse och både klimatdebatt och klimatförnekelse. Det var möten och avsked. Det var också förskjutna gränser för hur vi människor agerar i både smått och stort mot varandra och hur vi så formar både den mindre och större gemenskapen. Muller och varningssignaler.

Just när vi firar in det nya året blir det också som allra tydligast att varje år precis som varje ny dag rymmer nya möjligheter och utmaningar.

Ett nytt år ger en tydlig möjlighet till ett nytt avstamp och för 2019 lovar jag mig själv: mer närvaro i stunden med mina nära och att öva mig på att ge även mig själv tid och utrymme. Tid för skratt, litteratur och eftertanke. Men också ett och annat nytt odlingsprojekt.


För omvärlden önskar jag mig inför 2019 ett politiskt landskap som tar framtidens utmaningar med miljö och social oro på än större allvar. Och som med förenade krafter motar bort högerpopulismen/ -extremismen genom att framförallt bekämpa dess grogrund. Varken att manövrera eller sminka bort den lär bita. Ytterst är de oroande politiska signaler som vi ser manifesteras ett uttryck för en vanmakt bland människor och ett allvarligt sargat förtroende till politikens vilja. Så länge vi inte på allvar tar itu med vårt alltmer ojämlika samhälle där tilltron till en bättre framtid blir allt svagare för alltfler så kommer, precis som vi ser, vanmakten och dess olika osorterade uttryck att växa. Just därför måste rädslan och oron mötas med en trygghet som innefattar alla.

2019 är ännu oskrivet och precis som var och en av oss kan ta avstamp i vårt eget liv – har vi tillsammans möjligheten att låta 2019 bli ett hoppets år för vår gemensamma framtid.

Tid finns än.

Annonser

En skärva ur en berättelse om Aina

20181211_002650
Johanna stod utanför lärarparets port.
Hon undrade stilla vad det nu kan vara som gått fel. Nog var hennes barn duktiga, nog var de skötsamma? Men ändå folkskollärarparet hade varit mycket tydliga med att de behövde ett samtal med henne.

Prylar och särskilda ting

IMG_20181128_162539_411Ibland tänker jag på alla prylar, omkring oss i vardagen, staplade på varandra i affärerna. De lockar och ropar ”kom och köp!” Och vi köper och köper. Fyller garderober, skåp och förråd. Sedan skänker och skickar vi på tippen. Och köper igen till nya behov.
För några dagar sedan var det först Black Friday och som blev Black weekend. Det kritiseras för köphets och bemöts att många trots allt köper det de behöver och att det är snobberi att moralisera. Trots allt det är svårt att leva utan prylar och fattigt att leva utan några ting som finns endast för nöje och skönhet.
Men vad gör mängden av prylar i vårt liv till vår inställning och relation till vart och ett av dessa ting? Ting som alltmer blir utbytbara och utslitbara., där de flesta bara passerar i en kavalkad av prylar i vårt liv.
Jag har i alla fall några ting som inte passerar i mitt liv, utan är där och bär minnen med sig. Ting som inte kan bytas mot något trendigt och matchande och som jag aldrig vill se slitas ned och bli förbrukade.
Så känns det också alldeles särskilt varmt att värma sig i soffan med mammas mosters egenvirkade ullfilt eller att på kvällen ta av sig ringar och halsband och lägga ner i den snäckask som min farfar som ung uppvaktade min farmor med. Ett ting kan vara mer än sig självt och nästan en egen gestalt i ens liv. Ett ting kan rymma minnen och delar av ett liv. Har du ett ting en pryl som är alldeles särskilt för dig?

Privatisering den andra vågen – nu är det välfärdsfastigheternas tur

Hur långt får en kommun gå i sitt främjande av privata företag i välfärdssektorn? Frågan håller på att ställas på sin spets i moderatledda Täby kommun där nu en andra privatiseringsvåg ligger i stöpsleven. Den här gången handlar det om de kommunala välfärdsfastigheterna.

Moderatstyrda Täby har gjort sig känd som landets mest privatiserade kommun. Det är resultatet av en hårdför ideologisk privatiseringspolitik som drivits av moderaterna i snart två decennier.

Många förknippar ännu idag Täby med den riksbekanta avknoppningsprocessen av den ansedda kommunala gymnasieskolan Tibble. Avknoppning av Tibble gymnasium med sina efterdyningar, blev också kulmen av en decennielång privatisering av kommunala skolor. Det var en medveten strategi som drevs för att åstadkomma den förändring som täbymoderaterna ville se i kommunen med etablering av fler friskolor.

Men nu är en andra privatiseringsvåg är i antågande – och kanske i än fler moderatledda kommuner? Det som sker är att i syfte att ytterligare understödja de privata välfärdsföretagen inom skola och omsorg så har man satt igång en utförsäljning av kommunens välfärdsfastigheter. Det handlar om fastigheter där det idag drivs skolor och äldreboenden. Försäljningarna motiveras politiskt med att man vill stärka företagens möjligheter att verka och utvecklas i Täby.

Det är en politik som vi Socialdemokrater i Täby avvisar. Det är inte en god ekonomisk hushållning, att avhända sig sina kommunala välfärdsfastigheter. Kommunen bör behålla sina välfärdsfastigheter oavsett vem som för tillfället driver verksamheten. Att sälja fastigheterna ger på sikt sämre planeringsmöjligheter för kommunen i att se till att de egna medborgarna får den skola och omsorg de har rätt till. Det kommer också urholka den kommunala ekonomin och dess stabilitet. Till skillnad från att överlåta driften av en förskola, skola eller äldreboende till ett företag, så är en försäljning oåterkallelig. Sålt är sålt och kommer inte igen.

Men, frågan om riktade försäljningar av välfärdsfastigheter är långt större än olika politiska syn på hur en kommun bäst bör förvaltas. Ytterst handlar det om var vi drar gränsen när en kommun vill gynna en företagssektor genom att gynna ett enskilt företag.

Kommunfullmäktige i Täby beslutade tidigare i år att sälja Milstenskolan i Täby, som drivs av Academedia, till deras fastighetspartner. Det som stod ut tydligt i försäljningsförfarandet var att försäljningen inte var öppen för någon annan än fastighetspartnern. Det blir ett tydligt gynnande av Academedia och deras partner. Fastighetspartnern får ensamrätt att förvärva en mycket attraktiv välfärdsfastighet i ett väletablerat villaområde och som i det här specifika fallet dessutom gränsar till ett kommande exploateringsområde för ytterligare bostäder. Academedia slipper risken att ett fastighetsbolag förvärvar fastigheten och sedan föredrar en annan hyresgäst.

Kommunen har åsidosatt konkurrensen och tydligt gynnat ett skolföretag framför andra, i att vara verksam i området och utvecklas där. Är det lagligt?

Nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten i Stockholm och förhoppningsvis kan det bli startskottet på en diskussion för hur långt politiken får driva gynnandet av enskilda företag. Vart går gränsen? Låt oss ta reda på det innan privatiseringsvåg nummer två rullat igång på ett än mer oåterkalleligt sätt – än den avknoppningscirkus som en gång härjade.

texten har varit publicerad i Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-var-gar-gransen-tabys-privatiseringsvag-23725

Läs även insändare på liknande tema om utförsäljningar från Mitti Täby: http://www.socialdemokraternaitaby.se/nyheter/hur-mycket-av-taby-vill-m-salja/

Kan aldrig vara acceptabelt att välja bort vissa invånare

Täbys kommunrevision har tillsammans med KPMG granskat Täby kommuns integrationsarbete med nyanlända i rapporten: ”Granskning av kommunens arbete med integration av nyanlända” (juni 2018)

I rapporten framförs påpekanden om brister i kommunens verksamhet med integration av nyanlända. Det är en läsvärd rapport och jag instämmer till fullo med revisionsrapporten påpekande att mottagandet av nyanlända på K30  inte är ändamålsenligt ur integrationssynpunkt. Att samla alla nyanlända på i stort sett ett ställe är inte att verka för en god integration med oss övriga täbybor, det är istället segregation. Vi talar här inte heller om någon tillfällig nödlösning utan den lösning som det planerats för och som enlig moderaterna ska gälla. Det duger inte!

I rapporten konstaterar också revisionen att K30 (f.d. Täby Park hotel, så benämnt i folkmun) inte är att i praktiken betrakta som ett fullvärdigt boende. Här finns bland annat inte möjlighet att laga mat och äta i sin bostad med sin familj. Vanligt familjeliv blir omöjligt för dem som bor här. Ett boende som ska vara under hela etableringstiden om 2 år. Därefter finns som understryks i rapporten inget planerat för dem.

Täby kommun har inget allmännyttigt bostadsbolag och saknar dessutom en långsiktig strategi för att möta bostadsbehovet av nyanlända och för att följa lagstiftningens krav. Det är intressant att nu har även kommunens egen revison dömt ut moderaternas bostadspolitik i Täby.

Det duger inte och kan aldrig vara acceptabelt att välja bort vissa invånare. Kommunen har ansvar för alla sin kommuninvånare. I dagens moderatstyrda Täby får inte de nyanlända plats och inget görs för att bereda dem bostäder i kommunen. Inte heller unga vuxna utan tjock plånbok planeras det för eller för den delen mindre resursstarka hushåll. Nu tvingas allt fler grupper ut ur kommunen.

För att motverka den reservatsbildning i Täby som moderaterna vill uppnå, där andra kommuner få betala för och bygga bostäder till delar av Täbys kommuninvånare som inte är stadda vid kassa så måste vi bygga fler bostäder som är nåbara för fler. Det behövs en långsiktig och ansvarstagande planering. Fler hyresrätter och återupprättandet av ett allmännyttigt bostadsbolag i Täby.

Nuvarande situation är ett kapitalt misslyckande. Men vad krävs för att moderaterna och deras allianskollegor ska börja vilja ta ansvar för även de kommuninvånare som inte är ekonomiskt resursstarka? Tystnaden är talande.

 

 

Socialdemokraterna lovar sommarjobb till Täbys unga!

Valrörelsen är i full gång och det är dags att Täbyborna får veta vilken skillnad det skulle kunna vara i vår kommun om Socialdemokraterna fick inflytande. En av de saker som vi kämpar för sedan flera år är att Täby ska rycka upp sig och erbjuda sina ungdomar sommarjobb. I veckans Täbynyheter skriver jag om vårt S-löfte att alla mellan 15 till 18 år som önskar sommarjobb och inte kan få det på egen hand ska få den viktiga erfarenheten sommarjobb via kommunen. Det är svårförståeligt att de borgerliga partierna inte i högre grad förstår vikten av sommarjobb för unga. I tidningen kortades min insändare något, men här nedan kan du läsa den i sin helhet:

 

Socialdemokraterna lovar sommarjobb till Täbys unga!

Nu är det hett efterlängtade sommarlovet snart här. En sommar fylld av sol, lediga dagar och av sommarjobb – för en del.

Täby kommun är en av de kommuner i Stockholms län som står ut genom att erbjuda kommunens ungdomar mycket få sommarjobb. Sommaren 2017 erbjöd kommunen 74 sommarjobb. Av dessa var endast 14 inom äldreomsorgen. Endast en tredjedel av platserna gick till flickor, dvs. 22 flickor fick feriejobb med hjälp av kommunen. Det är vi Socialdemokrater inte nöjda med. Som exempel kan moderatstyrda Täbys ambitionsnivå för sommarjobb jämföras med socialdemokratiskt styrda Järfälla kommun, som sommaren 2017 erbjöd 2000 unga mellan 15 – 18 år sommarjobb.

Sommarjobb är det bästa sättet att ge unga en första erfarenhet av arbetslivet, att uppleva den glädje och stolthet det ger att intjäna sin första lön. Ett första jobb leder ofta till nästa jobb. Att ha referenser och erfarenheter kan vara avgörande för vägen ut i arbetslivet. Sommarjobb rekommenderas av OECD som en effektiv åtgärd. I år skjuter också vår Socialdemokratiskt ledda regering till 100 miljoner till kommunerna för att stödja dem i att inrätta fler sommarjobb.

Från oss Socialdemokrater i Täby är det ett självklart löfte att Täby kommun skall i samarbete med det lokala näringslivet erbjuda sommarjobb till alla Täbys unga mellan 15 – 18 år som söker och inte får på annat vis. Det är en mycket god investering för både individerna och samhället, på kort och lång sikt.

Tal förstamaj 2018

Här kan du ta del av mitt tal från 1 maj 2018, Täby torg, Täby Centrum

Partikamrater,

Regnet som hänger över oss, gråa himlar och en vår som kom av sig. Men det biter inte på oss, det skrämmer inte bort oss och jag är så glad och stolt över att stå här tillsammans idag – På Täby torg. Vi har samlats här för att fira första maj.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag och så har vi firat den sedan 1890. Tusen och tusen har före oss stått upp på första maj i sin kamp och försvar för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati. En kamp där vi socialdemokrater vunnit många segrar för ett anständigt liv, goda bostäder, schyssta villkor på arbetsmarknaden och möjligheter till utbildning

  • för alla.

 

Framförallt har vi vunnit uppfattningen att en jämlik värld är möjlig, DET ÄR INTE EN UTOPI.

Alla har rätt till ett gott liv och det är endast genom framtidstro som vi kan möta morgondagen

MEN det är också en kamp som fortsätter med nya utmaningar i en ny tid. där samma värden måste försvaras, frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati – för alla!

Partikamrater i år är det extra viktigt att vi försvarar de värden som vi har byggt det svenska samhället på. Det är en brytningstid, där mörka krafter hotar och valet 2018 är det viktigaste men också tydligaste valet på väldigt länge.

Vi står nu inför ett val mellan fortsatta investeringar i det som bygger vårt samhälle starkt. Eller skattesänkningar, lägre löner och sämre villkor. En välfärd för vissa, men inte för alla. Där mer makt ges till de som redan har och mindre makt till de många. Där en dl förespråkar ett samhälle styrt av rädsla, att göra skillnad på människor ställa och grupper mot varandra

  • Eller så kan vi välja en väg tillsammans för trygghet.

Det handlar om ett vägval mellan: mer jämlikhet eller mer ojämlikhet.

 Konflikten står helt enkelt mellan oss som vill utveckla den svenska modellen, och dem som vill avveckla den.

Och vi har ett jobb att göra nu Och det är att göra detta tydligt för väljarna. Att ge hopp och ge framtidstro, att välja bort rädsla och misstro och istället välja väg framåt – tillsammans

Partikamrater: Regnet hotar och ovädret mullrar. Men vår politik står fast: vi står upp för lag och ordning och en stark välfärd, Det är en förutsättning för att vi ska lyckas. Det är inte antingen eller. Det är både och. Det är bara så vi får frihet och trygghet – hand i hand.

Framtidstro är något som i mycket kännetecknar Stockholmsregionen. Här det i mycket bra att leva, arbeta och studera. Här får många möjligheter att växa. Här utvecklas kunskap, idéer och nya jobb.

Men samtidigt finns det stora utmaningar. Många människor känner otrygghet och oro , det kan vara för i sin absoluta närhet eller mer allmänt för vart samhället är på väg. Den oron är det vårt jobb från politiken att möta och ge svar på.

Och partikamrater vi har ett stort jobb: Efter en lång tid av alliansstyre under 2000-talet, med en övertro på marknaden och privatiseringar, har Stockholmsregionen dragits isär. Klyftorna har ökat och ojämlikheten begränsar möjligheterna för många.

Moderaterna har styrt över sjukvården i Stockholms läns landsting i tolv år. Pengarna har rullat, vården har styckats sönder i otaliga vårdmarknader, konsultnotorna har skenat och personalen flyr. Vanstyret måste få ett slut!

Och därför måste vi tillsammans se till att valet i september sätter ett stopp! Nu är det dags för en annan politik som sätter patienten i centrum. Pengarna ska gå till bättre vård – inte till stora vinster för vårdbolag och konsulter!

Framtiden kan målas mörk, såsom moderateraterna och Sd ofta gör. Med tunga himlar.

Eller den kan göras ljus – vi kan se hur det spricker upp och solens strålar når ner till alla.. Som socialdemokrat väljer jag framtidstron och vi socialdemokrater i Stockholmsregionen VI kommer i valet att kämpa för att:

  • Vårdens pengar ska gå till vård. Inget annat. Personalen ska få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Det går före skattesänkningar och skenande kostnader för konsulter och privatiseringar. Vi är redo att öppna de stängda vårdplatserna, korta operationsköerna och skapa en vård som finns där när du behöver den!
  • Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. Fler ska jobba och de som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Vi ska bygga fler bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga.
  • Då kan äldre hitta ett nytt boende och ungas kötid för ett första kontrakt kortas. För ett självständigt liv börjar med egen försörjning och egen bostad.
  • Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. Unga ska studera eller arbeta och skolan ska ge alla verktyg att lyckas. Tidiga insatser och 2000 fler poliser till Stockholmsregionen ska strypa gängens rekrytering och skapa trygghet!Det är enkelt: en politik för Ett samhälle där vi blir starkare tillsammans!

Partikamrater, vi befinner här idag på Täby torg i Täby. Moderaterna marknadsför vår kommun som landets mest privatiserade. En kommun med mycket låg skatt. Det är det och De är nöjda med det. Men vi Socialdemokrater är inte nöjda! Täby är mer och kan vara mer än privatiseringar, ideologiska utförsäljningar och låg skatt. Täby kan bättre. Täby kan mer.

Det är socialdemokrati

Där vi erbjuder många fler av våra ungdomar sommarjobb. Där vi istället för att blunda för problemen satsar förebyggande på våra unga och anställer ytterligare fältassistenter.

I ett Socialdemokratiskt Täby skulle musik och kulturskolans avgifter inte vara de högsta i landet utan vi istället skulle vi se till att alla barn får möjlighet att utvecklas och att uttrycka sig genom musik, bild, dans och teater.

I ett Socialdemokratiskt Täby skulle vi tillföra förskolan mer ekonomiska resurser i syfte att minska barngrupperna och ge personalen en bättre arbetssituation. Barn- och ungdomsidrotten hade stöttats med fria hall- och plantider. Hemtjänsten skulle kvalitetssäkrats och vi skulle kunna se till att våra äldre får åldras i trygghet med både korttidsplatser och goda äldreomsorgsboenden i Täby.

Detta är möjligt. Ett Täby för alla är något vi kan välja!

Partikamrater – En av Täbys största utmaningar, efter långvarig försummelse från täbymoderaterna, är bostadssituationen. Idag är det många täbybor och framförallt våra unga som tvingas flytta från kommunen då de bostäder som finns och byggs inte möter de faktiska behoven. Därför vill vi Socialdemokrater satsa på hyresrätter för unga, barnfamiljer och äldre. Du ska inte behöva köpa en bostad för att kunna bo i Täby. Oberoende av bakgrund, plånbokens tjocklek och genom alla livsfaser ska Täby vara en kommun som är attraktiv att växa upp i, för boende, arbetsliv och företagande.

Just därför ger vi oss inte – Täby måste nu ta den historiska chans vi har nu när vi bygger för fler att bygga för de behov vi har!

Därför behöver vi en aktiv markpolitik, vi behöver bygga fler hyresrätter och vi behöver återigen ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter. Endast så kan vi få ett socialt hållbart Täby!

Det är dags för en lokal bostadspolitik som tar ansvar och som fungerar.

Partikamrater. Det är möjligt och det går att kombinera god ekonomisk hushållning med en politik där vi bryr oss mer om varandra. Tillsammans kan vi bygga ett bättre och tryggare Täby – där alla får plats.

Täby har under lång tid tagit emot mycket få nyanlända. Med den solidariska bosättningslagen tar nu Täby sin del av ansvaret. Det är bra!

Nyanlända kommer till vår kommun. MEN trots att det är vårt ansvar som vi åtagit oss och trots att Täby är en på många sätt mycket gynnad kommun. när det gäller tex, låg arbetslöshet, mycket god skattekraft och en frisk befolkning SÅ: kan vi konstatera att partierna Moderaterna med sina koalitionspartners Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Täby säger sig inte ha råd eller möjlighet att skaffa fram värdiga boenden för de nyanlända barnfamiljer som vi i Täby har välkomnat till vår kommun. Än värre är att de inte heller vill planera framåt för att lösa situationen på ett bättre sätt!

Nu placeras dessa familjer på ett nedlagt hotell, som är att betrakta som ett läger, patrullerat av vakter. I två års tid i hotellrum utan möjlighet till ett normalt familjeliv. Eller -Kanske är det inte meningen att det ska bo där i två års tid – kanske är det tänkt att de ska lämna vår kommun? Efter de två åren finns hursomhelst ingen annan plan än att de antingen får köpa sig en bostadsrätt eller flytta härifrån…

Det är inte integration och Det är synd och skam av en av Sveriges rikaste kommuner.

Vi Socialdemokrater accepterarar det inte. Vi vill bereda plats för verklig integration av våra nyanlända i Täby, En förutsättning för verklig integration är bostäder. Även för dessa täbybor. Det går att lösa, låt oss lösa det!

Partikamrater: Vi har råd att vara solidariska både emot de täbybor som bott här länge och de som nyss anlänt. Täby kan bättre! Låt oss sätta människorna före pengar på hög.

Jag är som socialdemokrat övertygad om att en kommun som Täby, som är gynnad på så många olika sätt, bör och kan prestera bättre vad det gäller ansvarstagande, omsorg om socialt utsatta och i byggandet och planerandet av ett ekologiskt och socialt hållbart Täby.

Det går om vi vill.

Låt solen lysa! Täby kan byggas för framtiden med frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati.

Den 9:de september är det möjligt att välja ett annat Täby där vi bryr oss mer om varandra! Hand i hand.

Vi väljer Ett Sverige, en Stockholmsregion och ett Täby – Där vi är trygga – tillsammans!

(Det talade ordet gäller)